Brussels Parlement wil einde aan horrortransporten van dieren

06 Juli 2022

Brussels Parlement wil einde aan horrortransporten van dieren

"Een duurzamere voedselproductie is niet alleen beter voor mens en milieu maar ook voor dieren. Kortere keten betekent minder transport en betere voorwaarden gedurende het hele dierenleven."

Vandaag heeft het Brussels Parlement in de Commissie Leefmilieu een resolutie over de voorwaarden voor het vervoeren van levende dieren unaniem goedgekeurd. Het parlement vraagt onder meer een beperking van de transporttijd en een verbod op de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie die de Europese regelgeving inzake dierenwelzijn niet respecteren. "We roepen horrortransporten een halt toe en zetten een belangrijke stap voor het verminderen van dierenleed en het verduurzamen van onze voedselproductie", reageert Groen-parlementslid en mede-indiener van het voorstel Lotte Stoops.

De stemming gebeurde in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Europese wetgeving voor het vervoeren van dieren, die in 2023 wordt verwacht. Uit de enquêtecommissie die in het Europees Parlement op initiatief van de Groenen werd opgericht, bleek de huidige regelgeving ineffectief en gedateerd te zijn. 

Het Brussels Parlement vraagt de Brusselse regering in haar tekst - die er kwam op initiatief van Victoria Austraet - nu duidelijk standpunt in te nemen bij de Europese onderhandelingen voor de nieuwe wetgeving rond dierentransport. Meer bepaald vraagt het de maximale transporttijd voor levende dieren te beperken tot 8 uur en wil ze een exportverbod voor dieren bestemd voor consumptie naar buiten de Europese Unie, als die landen niet dezelfde standaarden in dierenwelzijn hanteren. "Zo zorgen we ervoor dat de minimumstandaarden altijd en overal worden gegarandeerd, ook als er buiten Europa geëxporteerd wordt," verklaart Stoops.

Bovendien vraagt het parlement dat er een voedselstrategie wordt gehanteerd waarbij het vervoer van levende dieren wordt vervangen door het vervoer van dierlijke producten. Voor Stoops past dit ook binnen de Brusselse Good Food-strategie: "Een duurzamere voedselproductie is niet alleen beter voor mens en milieu maar ook voor dieren. Kortere keten betekent minder transport en betere voorwaarden gedurende het hele dierenleven."

Voor Stoops blijft dit initiatief echter slechts een eerste stap. "Vooruitgang blijft mogelijk en nodig tijdens alle levensfasen van het dier, van conceptie tot slacht. Groen blijft dan ook pleiten voor integrale visie en aanpak op alle niveaus. Om dat te bekomen willen we dierenrechten inschrijven in de Grondwet," concludeert Stoops.