Brusselse beleidsverklaring: 'Een groener Brussel met een sterk sociaal hart'

18 Oktober 2019

Brusselse beleidsverklaring: 'Een groener Brussel met een sterk sociaal hart'

"Deze regering biedt hoop, ze biedt perspectief op een groener Brussel met een sterk sociaal hart."

Deze regering brandt van ambitie. Arnaud ziet in de beleidsverklaring voor het komende jaar een regering die hoop biedt, die perspectief biedt op een groener Brussel met een sterk sociaal hart. Hieronder vind je zijn tussenkomst in het parlementair debat:

Laat het ons los van het politiek gekrakeel rond deze regeerverklaring eens hebben over wie het echt gaat, de Brusselaars. Met het verhaal van twee heel verschillende, sterke, Brusselse vrouwen. Khadija en Eva.

Khadija, een alleenstaande moeder van twee kinderen met gezondheidsproblemen, huurt een ongezonde woning die te veel van haar maandbudget kost, en heeft geen job. Khadija is in overlevingsmodus, de drempel om hulp te zoeken is groot en ze knokt dan ook elke dag om het zo goed mogelijk te maken voor haar kinderen… Zij zal dit jaar hoop en perspectief vinden in de maatregelen die deze regering aankondigt.

De bouw van 6400 sociale woningen wordt versneld, we investeren in sociale verhuurkantoren, nieuwe woonvormen en huisvestingspremies, allemaal om zo snel mogelijk die gigantische wachtlijst waar Khadija al jaren op staat aan te pakken en aan 15.000 wachtende gezinnen een oplossing te bieden. We geven mensen meer kansen op kwaliteitsvolle jobs maar voeren ook de strijd op tegen discriminatie. De vernieuwde kinderbijslag geeft ademruimte aan wie zoals haar in lastige papieren zit. Zo helpen we de grootschalige kinderarmoede terug te dringen.

Nieuwe hoop dus voor Khadija. Een heel ander verhaal is dat van Eva. Een middenklasse mama in een gezin met drie kinderen, een drukke job, en een leuke woning in een groene wijk. Zij maakt actief deel uit van het leven in haar week en kwam mee op straat, met klimaatbetogingen, Café Filtré, 1030/0.

Ze zal eindelijk het gevoel hebben gehoord te worden, wanneer ze meer verneemt over de concrete acties op korte termijn en de ambitieuze plannen op lange termijn: een klimaatneutraal Brussel tegen 2050 én dit jaar nog werk maken van de kilometerheffing, de decarbonisatie van onze economie tegen 2030, maar ook de sterkere ondersteuning van de circulaire economie en het sociaal ondernemerschap in de komende jaren.

Eva snakt ook naar meer verkeersveiligheid voor haar naar school fietsende kinderen. Zij zal opgetogen zijn met de bijkomende fietspaden, beveiligde kruispunten, versnelde aanpak van zwarte punten en extra snelheidscamera’s. Ze zal ook uitkijken naar mobiliteitsplan Good Move, de uitvoering van de zone 30 en de rustigere wijken. Maar hier schuilt ook een grote uitdaging: de regering zal creatief moeten zijn om ervoor te zorgen dat ze de nodige processen kan respecteren en tegelijk snel genoeg vooruitgang kan boeken, ook bij de gemeenten…

Eva is ook iemand die, net als zovelen, echt houdt van Brussel en vaker trots wil kunnen zijn op haar stad. Propere straten en minder afval, een circulaire economie en veel meer recyclage, waar de regering met experts en wetenschappers aan zal werken. Zij wil dat Brussel een echt voorbeeld wordt, zowel op klimaat- als op sociaal vlak. Ze zal net als onze fractie opgetogen zijn met het engagement van deze regering om werk te maken van voorbeeldwijken, met de toegenomen investeringen in de aanpak van energiearmoede, in Housing First als uitweg uit de dakloosheid en in eerstelijnsgezondheidszorg.

Deze regering is er voor alle Brusselaars, met een vernieuwde democratische aanpak, inspraak en participatie. Zowel Khadija als Eva voelen al te vaak een grote afstand, soms zelfs afkeer, van de politiek. Ze hebben het gevoel dat er boven hun hoofden gewerkt wordt. Dit gaat veranderen, met meer participatie, met meer burgerdemocratie (ook tot in het parlement). Met meer transparantie over regeringsbeslissingen, over de samenstelling van de ministeriële kabinetten en over wie subsidies krijgt.

Twee heel verschillende verhalen van twee heel verschillende vrouwen, en toch zo herkenbaar voor zoveel Brusselaars. Deze regering luistert goed naar de kreet van de Brusselaars en weet hun belangen te verbinden. Deze regering heeft sterke klimaat- én sociale ambities en verbindt de verzuchtingen van groene en gele hesjes. En dat in een bijzonder moeilijke financiële context.

Het Belgisch (politiek) surrealisme van de afgelopen 50 jaar heeft een bijzonder complexe situatie opgeleverd op het vlak van financiën, bevoegdheden en samenwerken. Een huzarenstukje dus, om de steile ambities van deze regering allemaal rond te krijgen. Ook een contrast, een hartverwarmend contrast. Daar waar Vlaanderen uitpakt met een lang onderhandeld akkoord dat uitmunt in kilheid en elke klimaatambitie ontbeert doen wij in Brussel het omgekeerde. Daags na de internationale dag tegen armoede, pakt Brussel uit met een akkoord dat garant staat voor een warme samenleving waarin niemand in de kou blijft staan. Waarin armoede wordt aangepakt en mensen die het moeilijk hebben worden ondersteund in plaats van gestraft.

Een contrast ook met de federale regering, waar we al maanden moeten wachten op partijen die helemaal geen gevoel voor verantwoordelijkheid lijken te hebben. Waardoor Brussel onder meer een falende regering in lopende zaken moet depanneren voor de opvang van transmigranten.

Deze regering biedt hoop, ze biedt perspectief op een groener Brussel met een sterk sociaal hart. Dat maakt vele Brusselaars – waaronder Khadija en Eva, maar ook ons in de Groen-fractie, enthousiast.

 

Arnaud Verstraete
Fractieleider Groen Brussels Parlement