Brusselse meerderheidspartijen pakken woekerhuurprijzen aan

25 Februari 2021

Brusselse meerderheidspartijen pakken woekerhuurprijzen aan

De hebben de Brusselse meerderheidspartijen (PS, Groen, Ecolo, Open Vld, DéFI en one.brussels) een voorstel van ordonnantie neergelegd om de buitensporige huurprijzen tegen te gaan. Dat doen ze met een huurcommissie, een primeur voor België. Arnaud Verstraete, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement, legde het voorstel vorige legislatuur al een eerste keer op tafel. Hij reageert verheugd: 'Voor naar schatting 10% van de huurwoningen worden woekerprijzen gevraagd. Met de huurcommissie zorgen we opnieuw voor rechtvaardige prijzen.'

Voor veel Brusselaars zijn de huurprijzen moeilijk te betalen omdat ze beslag leggen op een te groot deel van hun inkomen. Gemiddeld spenderen ze 42% van hun inkomen aan hun huurwoning. Dat is ongezond veel. Dat is te wijten aan vaak excessieve huurprijzen, vooral in het onderste segment van de huurmarkt. De meerderheid wil daar met dit voorstel paal en perk aan stellen. Volgens het voorstel van de meerderheid zal een huurprijs als buitensporig beschouwd worden, wanneer die 20% hoger ligt dan de referentiehuurprijs voor dit type woning. Verstraete: 'Zo'n woekerhuurprijs kan aangekaart worden bij de huurcommissie: een nieuw Brussels orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders. Zij kan adviseren en bemiddelen om zo tot een correcte huurprijs te komen.'

Deze commissie, die kan ingeroepen worden door zowel huurders als verhuurders, is ook een primeur voor België. Als na advies van de commissie geen akkoord wordt gevonden, kan de vrederechter nog verder bemiddelen. 'Alle Brusselaars hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Met de huurcommissie, een neutrale partij, zorgen we voor redelijkheid en garanderen we een eerlijke prijs voor je thuis. Groen vroeg hier al lang om, ik ben blij dat we vandaag een stap vooruit zetten en echt werk kunnen maken van rechtvaardige huurprijzen.'