Brusselse regering belegt wél nog in fossiel: Groen dringt aan op snelle bijsturing

12 Mei 2021

Brusselse regering belegt wél nog in fossiel: Groen dringt aan op snelle bijsturing

Vandaag keurde het parlement met een brede meerderheid de resolutie van de groenen goed waarin ze de regering met aandrang vragen niet langer te beleggen in fossiele brandstoffen. Dat is geen overbodige luxe, want uit het antwoord op een vraag van Brussels Parlementslid Juan Benjumea (Groen) blijkt dat er nog steeds indirect geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen, in tegenstelling wat uit een eerste reactie van de regering bleek. Dat moet veranderen, vindt het Groen-parlementslid. 'Onze regering heeft een voorbeeldfunctie binnen het Gewest, en binnen België bij uitbreiding. Investeringen in schadelijke fondsen moeten zo snel als mogelijk vervangen worden door toekomstgerichte, duurzame investeringen.'

Dat het parlement de regering met aandrang vraagt om niet langer (indirect) te investeren in fossiele industrie, is geen overbodige luxe. Dat bleek uit het antwoord van staatssecretaris Ben Hamou op een vraag van Groen-parlementslid Benjumea. Socodix De Haard cvba en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet investeren via hun groepsverzekeringen nog steeds in oliemaatschappijen en olieservicebedrijven. 'Met deze resolutie geven we de regering een duidelijk signaal om zulke beleggingen stop te zetten. Als minister van Financiën moet minister Gatz de nodige stappen ondernemen om zo snel mogelijk deze beleggingen af te bouwen en te vervangen door duurzamere alternatieven, zoals de resolutie vraagt,' aldus Benjumea, die aangeeft hierop te blijven terugkomen in het parlement tot de omschakeling volledig gebeurd is.


De fossiele industrie is niet alleen schadelijk voor mens en planeet, de investeringen zijn financieel ook erg onbetrouwbaar en onstabiel. Reden te meer meent Benjumea om niet langer te talmen. De privésector heeft dat al begrepen en maakt volop de switch naar duurzamere alternatieven. Benjumea: 'Het is onverantwoordelijk om als Gewest krampachtig vast te houden aan investeringen in fossiele industrie, terwijl we weten dat deze industrie geen toekomst meer heeft. Als overheid zijn we het de Brusselaars verschuldigd om verstandig om te springen met overheidsgeld.'


'We moeten nu investeren in onze toekomst in plaats van te blijven hangen in het verleden en volop kiezen voor duurzame beleggingen. De klimaatverandering wacht ook niet,' besluit Benjumea.