Geen burgemeesters meer in het parlement: Groen tevreden met wijziging Gemeentewet

14 Juni 2022

Geen burgemeesters meer in het parlement: Groen tevreden met wijziging Gemeentewet

"Voor ons is het vanzelfsprekend dat macht niet teveel mag worden geconcentreerd. Parlementslid zijn is geen flexi-job." 

De decumul (een verbod op het combineren van verschillende politieke functies) is de uitkomst van een belangrijke strijd voor de groenen en een belangrijke stap naar een nieuwe politieke cultuur in Brussel. Met deze goedkeuring voert Brussel de strengste decumulregels van het land in. "Dit is bij uitstek een democratische hervorming," zegt Benjumea, "Het afbreken van ongezonde machtsconcentraties is een belangrijke en noodzakelijke stap. "

De decumul zal ook de werking van het Brussels Parlement bevorderen. Tot voor kort werd het Brussels Parlement regelmatig omschreven als 'een parlement van burgemeesters en schepenen' waardoor het soms moeilijk was om regionale van lokale belangen te onderscheiden. Decumulatie zal ertoe bijdragen dat het regionale belang niet wordt gereduceerd tot de som van plaatselijke belangen. "Bij cumul is de kiezer de pineut. Je kan geen nabije burgervader of -moeder zijn vanuit een parlementaire commissie. Parlementsleden moeten zich focussen op waarvoor ze verkozen zijn: burgers vertegenwoordigen in het parlement," aldus Benjumea.

Deze goedkeuring is volgens Groen en Ecolo een krachtig signaal aan alle Brusselaars die het vertrouwen in de politiek kwijt zijn of van mening zijn dat politici enkel handelen uit eigenbelang. "Eerlijke en ethische politiek is essentieel om het vertrouwen met de burger te versterken," besluit Benjumea.