Discriminatietoetsen arbeidsmarkt: Groen wil ook in Brussel versnelling hoger schakelen

12 Maart 2021

Discriminatietoetsen arbeidsmarkt: Groen wil ook in Brussel versnelling hoger schakelen

'De bewijslast ligt nu volledig bij het slachtoffer. Pas als die kan aantonen dat er sprake was van discriminatie, kan er overgegaan worden tot een testing. Die procedure is veel te zwaar en log, met lage testresultaten en amper stappen vooruit als resultaat.'  

Vandaag raakte bekend dat de federale regering de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt opvoert door de voorwaarden om discriminatietoetsen uit te voeren, te vereenvoudigen. Ook in Brussel is er nood aan een evaluatie van de huidige wettekst rond praktijktesten, meent Brussels Parlementslid Soetkin Hoessen. 'Brussel maakte praktijktesten op de arbeidsmarkt als eerste mogelijk. Het is tijd om die voortrekkersrol te bevestigen en de huidige voorwaarden, die nu veel te log zijn, te herzien en de testen slagkrachtiger te maken.' Ze pleit bovendien ook voor het invoeren van proactieve praktijktesten op de Brusselse arbeidsmarkt.

Hoewel Brussel als eerste discriminatietoetsen op de arbeidsmarkt invoerde, is de procedure momenteel ontoereikend om discriminatie op de arbeidsmarkt echt aan te pakken. Pas bij een officiële klacht of melding én een objectieve vaststelling van discriminatie, kan op dit moment overgegaan worden tot een discriminatietoets. Een vermoeden van discriminatie is niet voldoende. Bijgevolg blijft het aantal klachten en veroordelingen laag. Hoessen: 'De bewijslast ligt nu volledig bij het slachtoffer. Pas als die kan aantonen dat er sprake was van discriminatie, kan er overgegaan worden tot een testing. Die procedure is veel te zwaar en log, met lage testresultaten en amper stappen vooruit als resultaat.'

Ook op federaal niveau moest er voldaan worden aan een optelsom van voorwaarden vooraleer een discriminatietoets uitgevoerd kon worden. Er moest én een officiële klacht zijn, én een vermoeden van discriminatie, én statistisch bewijs. Met de wijziging die de federale regering vandaag doorvoert, volstaat één van de drie voortaan.

Een belangrijke stap vooruit vindt ook Hoessen, die in Brussel voor eenzelfde vereenvoudiging pleit. Sterker nog, het Brussels Gewest moet nog een stap verder gaan, is Hoessen van mening. Concreet stelt ze voor dat discriminatietoetsen in Brussel proactief uitgevoerd moeten kunnen worden. Op die manier moet er aan geen enkele voorwaarde voldaan worden vooraleer er getest mag worden. 'Met proactieve testen zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt voortdurend en op een objectieve manier gescreend wordt. Op die manier hebben we écht een slagkrachtig instrument in handen om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen,' besluit Hoessen.