Divestment: Ecologisten vragen Brusselse regering beleggingen in fossiele brandstoffen stop te zetten

20 Januari 2021

Divestment: Ecologisten vragen Brusselse regering beleggingen in fossiele brandstoffen stop te zetten

De ontginning van fossiele brandstoffen heeft een grote impact op de opwarming van de aarde en de klimaatcrisis. Brusselse Parlementsleden Juan Benjumea-Moreno (Groen) en Barbara de Radigues (Ecolo) namen daarom het initiatief om de regering te vragen voortaan alleen nog te investeren in duurzame fondsen. ‘Met beleggingen geef je zuurstof aan organisaties en sectoren. Het is voor ons niet meer dan logisch dat we als overheid ons geld weghalen bij bedrijven die haaks staan op het groene en sociale beleid dat Brussel voert,’ aldus Benjumea-Moreno.

De ontginning van fossiele brandstoffen is riskant, wordt op termijn steeds duurder én draagt sterk bij tot de opwarming van de aarde. De wereldwijde roep om geld weg te halen bij bedrijven die winst maken ten koste van het klimaat en de mensheid, klinkt steeds luider. Benjumea-Moreno: ‘Move your money, het is een roep die steeds luider klinkt. We willen van Brussel een voorloper maken op vlak van duurzaamheid. Geld weghalen uit de fossiele industrie is een belangrijk aspect van onze vergroeningsstrategie.’ De oproep van de ecologisten sluit aan bij de strategie van Finance & Invest.Brussels, die eerder al eenzelfde ambitie uitten.

Hoe meer aandacht gaat naar de keuze om duurzaam te beleggen en hoe scherper de ernst van de klimaaturgentie tot ieders bewustzijn doordringt, hoe groter de kans op een internationale samenwerking die een opwarming van minder dan 1,5°C garandeert, wat het streefdoel is van het klimaatakkoord van Parijs.

Concreet vragen de ecologisten samen met collega-parlementsleden de regering om volgende zaken:

  • Tegen 2025 alle fondsen van alle instellingen en organisaties die rechtstreeks verbonden zijn met de Brusselse overheid terugtrekken uit de fossiele industrie.
  • Bij openbare aanbestedingen voor financieel beheer voortaan kiezen voor duurzame en geëngageerde beleggingen. Bovendien ervoor zorgen dat de personen die voor het Gewest optreden als aandeelhouder een actieve rol opnemen in aandeelhoudersvergaderingen en proactief pleiten voor duurzame en ethische keuzes.
  • Begeleiding voorzien voor Brusselse instellingen die overschakelen op een geëngageerd duurzaam financieel beleid.
  • Onderzoeken hoe Brusselse pensioenfondsen, die deel uitmaken van het investeringsbudget, 1, 3 en 5 jaar geleden gepresteerd zouden hebben zonder het aandeel fossiele brandstoffen in hun portefeuille.

Ook samenwerking met en aanmoediging van andere beleidsniveaus om hetzelfde initiatief te nemen, maken deel uit van de vraag. Benjumea-Moreno: 'We sporen de regering aan om op lokaal niveau Brusselse gemeenten aan te moedigen en te begeleiden in de heroriëntatie van hun financiële middelen. Daarnaast vragen we de regering om een voortrekkersrol op te nemen en ook de Europese Commissie en federale regering aan te sporen om alle bestaande subsidies die schadelijk zijn voor milieu en klimaat versneld af te bouwen.'

Om dat laatste waar te maken, herinneren de parlementsleden de regering aan het regeerakkoord, waarin het voornemen staat om op Europees niveau aan te dringen op een klimaatbank. Een dergelijke instelling zou de transitie voor Europese besturen kunnen financieren en een richtlijn kunnen uitwerken om alle financiële spelers te doen afzien van beleggingen in fossiele energiebronnen.