Eerste burgercommissie gaat van start. 'We maken politiek opnieuw iets van alle Brusselaars'

29 April 2021

Eerste burgercommissie gaat van start. 'We maken politiek opnieuw iets van alle Brusselaars'

Vanavond wordt de aftrap van de allereerste Brusselse burgercommissie gegeven. Na een informatiesessie over de werkwijze zullen de 45 gelote Brusselaars en 15 parlementsleden zich 4 weekends over het eerste thema, 5G, buigen. Tijdens de duur van het proces zullen ze zowel bijgestaan worden door experten in het onderwerp als door professionals die het overleg in goede banen zullen leiden. Groen-parlementslid Lotte Stoops, die zelf ook zal deelnemen aan de overlegcommissie, is enthousiast: 'Dit is de eerste stap naar een samenleving waarin mensen hun stem voortdurend laten horen en niet alleen bij verkiezingen.

10.000 Brusselaars werden geloot en aangeschreven om te vragen of ze interesse hadden om deel te nemen aan deze allereerste burgercommissie. Meer dan 10% van hen, namelijk 1200 Brusselaars, antwoordden positief. Om een divers panel te bekomen, werden de geïnteresseerden opgedeeld in groepen volgens hun profiel, waarna de finale loting gebeurde. 'Het hoge aantal geïnteresseerden was alvast een eerste succes. Uit de 1200 Brusselaars die toezegden, werden vervolgens 45 mensen geloot die ons Gewest in al haar diversiteit kunnen vertegenwoordigen,' licht Stoops toe.

Naast de 45 gelote Brusselaars zullen ook 15 parlementsleden deelnemen aan de commissies. Gedurende 4 weekends zullen ze zich over het onderwerp buigen. Concreet ziet de planning er als volgt uit:


• donderdag 29/4: informatiesessie over de werking
• zondag 2/5: informatiefase, toelichting door experten
• zaterdag 15/5 en zondag 16/5: overlegfase
• zaterdag 29/5: formuleren van de aanbevelingen
• zaterdag 5/6: verslag


Hoewel het de eerste keer is dat een burgercommissie georganiseerd wordt, blikt Stoops vol vertrouwen vooruit. 'We zien steeds meer geëngageerde burgers die uitdagingen of opportuniteiten aankaarten, over tal van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Met de burgercommissies boren we dat engagement aan en maken we burgerinspraak eenvoudiger dan ooit.'


'Dit is een nieuwe vorm van politiek. Een politiek die vertrekt van beneden uit, en niet van boven.' In de brede participatie én het gevolg dat eraan gegeven wordt, ligt de sleutel tot succes meent Stoops. Binnen 6 maanden na afloop van de commissie moet het parlement gevolg geven aan die adviezen of verantwoorden waarom ze er niet mee aan de slag gaan. Concreet wil dat zeggen dat het werk van de burgercommissie rechtstreeks impact zal hebben en politieke beslissingen zal kunnen sturen. 'De uitdagingen waar we als maatschappij tegenaan kijken, zijn enorm, zeker na corona. De burgercommissies kunnen toekomstgerichte adviezen geven los van partijkleur of verkiezingskoorts, wat nodig is om grote maatschappelijke uitdagingen samen het hoofd te bieden.'


'Met deze eerste burgercommissie schrijven we geschiedenis en werken we bovenal aan de toekomst,' besluit Stoops.