Eerste burgercommissie is afgerond. 'Uitdagend dossier gedeblokkeerd dankzij Brusselaars'

05 Juni 2021

Eerste burgercommissie is afgerond. 'Uitdagend dossier gedeblokkeerd dankzij Brusselaars'

Deze voormiddag kwam de eerste gemengde commissie, samengesteld uit 45 uitgelote Brusselaars en 15 parlementsleden, een laatste keer samen in het Brussels Parlement. De primeur werd gewijd aan een technisch dossier, namelijk de randvoorwaarden voor de uitrol van 5G in Brussel. Groen-parlementslid Lotte Stoops die de burgercommissies mee mogelijk maakte en zelf deelnam, is tevreden: 'De gemengde commissie is erin geslaagd een complex dossier te deblokkeren en concrete aanbevelingen te geven. Het loont om burgers meer directe inspraak te geven en meer te betrekken bij de politieke werking.'

Op 29 april ging de eerste Brusselse burgercommissie van start. Een wereldwijde primeur: nergens anders wordt burgerparticipatie zo sterk en structureel verweven met de politieke werking. Vier weekends lang boog de gemengde commissie zich over het eerste onderwerp, de uitrol van 5G in Brussel. De deelnemers konden hun aanbevelingen formuleren op basis van wetenschappelijke info, aangereikt door experten, wat leidde tot 45 concrete aanbevelingen.


'Als deelnemers kregen we de voorbije weken heel wat info over 5G. Eén van de aanbevelingen is dat alle Brusselaars toegang zouden moeten hebben tot voortdurend geüpdatete kennis over dit supersnel internet door de oprichting van een kennisplatform bijvoorbeeld,' vertelt Stoops. Petra De Sutter, federaal minister van Telecommunicatie, gaf eerder al aan werk te willen maken van zo'n platform, waarmee een eerste aanbeveling alvast een positief vervolg zal krijgen. Een andere heel concrete aanbeveling die deelnemende burgers deden, is om een systeem uit te denken om oude smartphones - die geen 5G zullen kunnen ontvangen - in te zamelen zodat vervolgens de materialen hergebruikt kunnen worden. Ook aan werkgelegenheid werd gedacht: de deelnemende Brusselaars stelden ook voor om jonge werkzoekenden op te leiden in het uitdenken van toekomstige toepassingen en gebruiksvormen van 5G.


Zoals het reglement voorziet, zullen de uitgelote Brusselaars die deelnamen aan de commissie verder op de hoogte gehouden over wat er met hun aanbevelingen gebeurt.


Zuurstof
Stoops is optimistisch over de toekomst van de burgercommissies en de Brusselse politiek. 'Andere landen toonden eerder al dat het loont om burgers meer te betrekken bij politiek werk, omdat zij niet vasthangen aan verkiezingskoorts of partijstandpunten. Dat ook de Brusselse politiek zuurstof krijgt met de burgercommissies, daar ben ik na deze eerste editie nog meer van overtuigd dan ik al was,' aldus Stoops. Dat bovendien jongeren vanaf 16 jaar of Europeanen die in Brussel wonen, maar geen kiesrecht hebben, kunnen deelnemen aan burgercommissies, vindt Stoops een meerwaarde. 'Dat zij zich met zo veel engagement inzetten tijdens deze burgercommissie is een meerwaarde voor het proces én getuigt van de betrokkenheid van inwoners van Brussel met het Gewest.'


Nu de eerste burgercommissie erop zit, blikt Stoops ook terug op het proces: 'Het was een eerste unieke ervaring. Naast de concrete aanbevelingen leerden we ook bij over het proces. Dat zullen we nu verder kunnen bijschaven met het oog op volgende burgercommissies, zoals die over huisvesting in leegstaande gebouwen binnenkort.'