De eerste schoolwijk “Triangel” opgestart in Laken

15 Mei 2023

Stad Brussel

De eerste schoolwijk “Triangel” opgestart in Laken

Een stad waar kinderen zich veilig en gezond kunnen bewegen is een stad waar iedereen zich goed kan voelen.

De eerste schoolwijk “Triangel” opgestart in Laken

Stad Brussel, 15 mei 2023 - Sinds maandagochtend is de schoolwijk “Triangel”, de eerste schoolwijk op het grondgebied van het Brussels Gewest, officieel van start gegaan. Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt was aanwezig om ouders en leerlingen uit te leggen hoe zij kunnen bijdragen tot het vlot laten verlopen van deze nieuwe schoolwijk. Het doel is duidelijk: meer veiligheid en gezondere lucht voor de bewoners en de leerlingen van de scholen en kinderdagverblijven van de wijk.

Op maandagochtend was alles in gereedheid gebracht om de bijna 3.000 kinderen en jongeren te verwelkomen van de 6 scholen en 3 kinderdagverblijven die deel van uitmaken van de Schoolwijk Triangel. Na een overlegtraject met buurtbewoners, scholen, kinderdagverblijven en andere actoren in de wijk, heeft de Stad Brussel verschillende acties ondernomen om de omgeving van scholen veiliger en rustiger te maken in deze buurt. “Iedereen is het erover eens dat de situatie voor de ingang van de scholen hier vaak chaotisch, soms zelfs gevaarlijk was. Door ouders aan te moedigen om, vooral die laatste honderd meter naar school, op een actieve manier te doen, willen we zo de wijk een pak aangenamer maken”. Dat legt Bart Dhondt uit, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van Stad Brussel, ter plekke aanwezig om alle uitleg te geven aan de ouders en leerlingen die nieuwsgierig zijn naar de werking van de Schoolwijk.

Naast de overlast gelinkt aan het schoolverkeer, helpt de schoolwijk ook de problemen gelinkt aan de zogenaamde “stadsrodeo’s” op te lossen, alsook de overlast tijdens de vele evenementen die georganiseerd worden op het Heizelplateau. “De schoolwijk maakt het veiliger en gezonder voor de schoolgaande jeugd, maar de grote winnaars zijn ook de bewoners. Hoe minder ouders, snelheidsduivels of bezoekers van de Heizel in de wijk terechtkomen, hoe aangenamer, gezonder en veiliger de buurt voor wie er woont”, benadrukt Bart Dhondt.

De schoolwijk wil ouders stimuleren om hun kinderen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar school te brengen, zeker die laatste meters. De wijk leent er zich perfect toe, want heeft een groot aanbod aan openbaar vervoer, metro, bussen en trams. Door enkele mobiliteitsingrepen, zoals het enkelrichting maken van de Kloosterstraat en het Sint-Lambertusplein, maken we verplaatsingen te voet of met de fiets comfortabeler en veiliger. Tot slot geven we ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen een alternatief om niet in de wijk te moeten rijden dankzij de organisatie van een viertal Kiss and Ride-zones rondom de schoolwijk, waaronder een kiss and ride van een tiental plaatsen voor het vroegere gebouw van de Belgische voetbalbond. Dankzij al deze maatregelen zal het dagelijkse ritueel aan de schoolpoort een aangenamer en rustiger verlopen voor iedereen.

Met dit project wil de Stad Brussel een “Stad op kindermaat" creëren. Een stad waar kinderen zich veilig en gezond kunnen bewegen is een stad waar iedereen zich goed kan voelen. De Stad Brussel nam al gelijkaardige initiatieven in de vijfhoek en de reacties daar zijn zeer positief. Al deze dragen bij aan een Stad met gezonde lucht en veilige straten.