De gemeente, dat zijn wij allemaal. Onze gemeente verdient beter. Ademruimte voor Elsene.

Programma van Groen Elsene
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Read our Ecolo-Groen programme in English here.

Retrouvez le programme Ecolo-Groen en français ici.

De gemeente, dat zijn wij allemaal. Het is de plaats waar we leven, werken, naar school gaan, ontspannen, genieten, ouder worden, elkaar ontmoeten. De gemeente dat is ook de openbare ruimte die we delen, waar we ons graag thuis voelen, in een aangename en veilige omgeving.

Voor de groenen is de voornaamste taak van een gemeente ervoor zorgen dat al deze functies vervuld zijn, ontwikkeld worden en ondersteund worden. De gemeente heeft bovendien een belangrijke rol als facilitator van projecten die burgers van onderop vormgeven.

De gemeente moet ook het voorbeeldrol spelen wat betreft de waarden die wij voorstaan: een gemeente die haar verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de uitdagingen i.v.m. klimaatopwarming, solidariteit, gelijkheid man-vrouw, openheid en tolerantie en goed bestuur.

Op een ethische manier aan politiek doen is voor ons groenen het vertrekpunt van ons engagement: één maandaat per persoon, geen buitensporige vergoedingen, transparantie over alle beleidsbeslissingen, en de wil om te komen tot een meer directe democratie.

Onze vijf prioriteiten voor heel Elsene

Met Groen Elsene stellen we vijf topprioriteiten voorop:

 • Een betere luchtkwaliteit
 • Een kwaliteitsvolle openbare ruimte
  • Groener, netter en verkeersveiliger (zone 30 als algemene regel)
  • Meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer
 • Echte burgerparticipatie
  • Burgerbudgetten
  • Inspraak bij grote én kleine projecten
 • Betaalbaar wonen
  • Groter aanbod toegankelijke woningen (sociale woningen, woningen voor middeninkomens, werken via sociale verhuurkantoren, Woningfonds)
  • Strijd aangaan tegen leegstand
 • Een Nederlandstalige gemeenteschool en een betere Nederlandstalige dienstverlening bij de gemeentediensten en politie

Lees meer over onze vijf prioriteiten. 

Onze voorstellen per wijk

Daarnaast hebben we samen met Ecolo Ixelles voorstellen per wijk uitgewerkt. Ze zijn het resultaat van ontelbare deur-aan-deur gesprekken en ontmoetingen met organisaties zoals de wijkcomités. Ze vertalen onze visie en onze prioriteiten naar concrete voorstellen voor elke wijk in Elsene.

Retrouvez nos priorités par quartier en français.

Vragen? Wil je ons helpen?

Mail ons via [email protected]!