Evaluatie circulatieplan in de wijk Azalea in Schaarbeek

21 April 2023

Schaarbeek

Evaluatie circulatieplan in de wijk Azalea in Schaarbeek

“De hoofddoelstelling van de autoluwe wijken is om de wijken leefbaarder te maken door het sluipverkeer weg te halen uit de wijk. Dat is gelukt. Met 35% minder autoverkeer heeft het plan zijn effect niet gemist.”

Schaarbeek 21 april 2023 - De Azaleawijk was de eerste van drie wijken die samen de autoluwe wijk Colignon-Josaphat vormen. Het doel was de wijk rustiger te maken en het doorgaand verkeer te verminderen. De impact van de maatregelen werd grondig geëvalueerd: er werd rekening gehouden met de reacties van de buurtbewoners en met de adviezen van de politie, de brandweer, de MIVB en de gemeentelijke diensten. In samenwerking met Brussel Mobiliteit voerde de gemeente ook verkeerstellingen uit voor en na de invoering van het nieuwe verkeersplan. Uit de resultaten blijkt dat het nieuwe circulatieplan het verkeer en de snelheid heeft doen afnemen en er meer verkeersveiligheid is. Enkele aandachtspunten blijven.

“De hoofddoelstelling van de autoluwe wijken is om de wijken leefbaarder te maken door het sluipverkeer weg te halen uit de wijk. Dat is gelukt. Met 35% minder autoverkeer heeft het plan zijn effect niet gemist. Bovendien zien we steeds meer voetgangers en fietsers opduiken in onze straten. Schaarbeek zet hiermee een grote stap vooruit richting meer leefbaarheid”, stelt Adelheid Byttebier, schepen van mobiliteit.

Uit snelheidsmetingen van de politie dat de 30 km/u-zone algemeen wordt gerespecteerd en dat de gemiddelde snelheid positief evolueert (-8% snelheidsovertredingen).

Tegelijkertijd is het aantal fietsers in de wijk tussen 2019 en 2022 met 38% gestegen, volgens de tellingen van het Fietsobservatorium van de vereniging Pro Velo, dat een observatiepunt heeft op de rondpunt Deschanel/Azalealaan. Onder de fietsers is het aandeel vrouwen met 33% gestegen. Ook het aandeel voetgangers stijgt: op plaatsen als Stobbaerts komt 13% van de passanten nu te voet, dat was een aantal jaren geleden slechts 2%.

Vincent Vanhalewyn, schepen van Openbare Werken, benadrukt dat "de uitvoering van het nieuwe circulatieplan in deze wijk de kwaliteit van de openbare ruimte heeft verbeterd. Vooral in de Azalea- en de Cambierlaan. Andere ingrepen moeten nog komen, zoals de herinrichting van het Prévost-Delaunayplein of het kruispunt Azalea/Eisenhower maar ook de definitieve aanleg van de verkeersfilter op de Stobbaertslaan.”

Uit het rapport blijkt verder dat er nog drie aandachtspunten bestaan:

  • De schoolomgeving aan Strobbaerts is vlak voor en vlak na schooltijd nog te chaotisch
  • Het verkeer op de Rogierlaan is een stukje toegenomen
  • En ook aan Chazal is er tijdens de spitsuren meer autoverkeer.

Als antwoord hierop heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist over een reeks aanvullende maatregelen die de volgende maanden zullen worden uitgevoerd. De effecten van deze aanpassingen zullen ook voortdurend worden geëvalueerd om de leefbaarheid van de buurt te blijven verbeteren. Hetzelfde evaluatie- en aanpassingsproces zal worden toegepast op elke wijk waar het circulatieplan in de gemeente Schaarbeek werd of wordt gewijzigd.