Groen en Ecolo trekken in Molenbeek opnieuw samen naar de kiezer

20 Januari 2023

Molenbeek

Groen en Ecolo trekken in Molenbeek opnieuw samen naar de kiezer

"Door samen te werken, kunnen we onze gemeenschappelijke visie voor Molenbeek realiseren."

Groen en Ecolo bundelen hun krachten in Molenbeek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zullen de partijen een gemeenschappelijke kandidatenlijst indienen. Ze geloven dat ze daardoor effectiever kunnen pleiten voor beleid dat prioriteit geeft aan duurzaamheid en betaalbare en kwalitatieve huisvesting. 

Beide partijen zijn van mening dat het huidige gemeentebestuur (PS-Vooruit en MR-Open Vld) niet genoeg heeft gedaan om de belangrijkste problemen van de gemeente aan te pakken.

Duurzame mobiliteit

Ze bekritiseren bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid van de gemeente, dat volgens hen niet genoeg heeft gedaan om duurzame vervoersmodi te bevorderen.

“Molenbeek moet prioriteit geven aan duurzame vervoersopties, zoals openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, om de luchtvervuiling te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren,” zegt Klaas Decorte, voorzitter van de Molenbeekse Groen-afdeling. “Burgemeester Catherine Moureaux en haar schepencollege negeren het feit dat luchtvervuiling en onveilige straten kwetsbare Molenbekenaren disproportioneel hard treffen. Ze laten zo niet alleen na om de gezondheid en het welzijn van alle inwoners te verbeteren, maar ze laten ook na om klimaatrechtvaardigheid serieus te nemen.” 

Betaalbare en kwalitatieve huisvesting

Ze zijn het ook oneens met het recente besluit om gevelrenovaties zwaarder te belasten. Volgens Groen en Ecolo zal de gemeente eigenaars ontmoedigen om energie-efficiënte verbeteringen aan hun gebouwen aan te brengen. 

“Isoleren of het vervangen van oude ramen, verkleint het energieverbruik en verlaagt de klimaatimpact van Molenbeekse gebouwen. In een duurzame gemeente zou dat soort investeringen net aangemoedigd worden,” zegt Nicolas Raimondi, covoorzitter van de lokale Ecolo-afdeling. “Het Renolution-plan van Brussels minister Alain Maron (Ecolo) voorziet ook in subsidies voor gevelrenovaties. De gemeente Molenbeek wil die premies dus kannibaliseren om haar eigen wanbeleid te compenseren.”

“Bovendien zou deze belasting eigenaren met lagere inkomens onevenredig zwaar kunnen treffen. Dat weerhoudt hen om de energie-efficiëntie van deze gebouwen te verbeteren en houdt de voortdurende sociale ongelijkheid in de gemeente in stand,” voegt Anne Rabatti toe, Raimondi’s collega als covoorzitster van de Molenbeekse Ecolo-afdeling. “Er moet net meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle Molenbekenaren toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve huisvesting, maar op deze manier zal het tekort aan gezonde huur- en koopwoningen alleen maar aanzwellen.” 

Vol vertrouwen

In Molenbeek wonen ook co-voorzitters van de nationale partijen van Groen en Ecolo. Zij hebben het volste vertrouwen in de vernieuwde samenwerking.

"Het huidige bestuur heeft geen prioriteit gegeven aan een duurzame en rechtvaardige toekomst voor Molenbeek," zegt Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane. "Wij geloven dat het tijd is voor verandering en dat we samen echte verandering kunnen brengen in Molenbeek en het leven van alle inwoners kunnen verbeteren."

"Wij delen die overtuiging," voegt Groen-covoorzitster Nadia Naji toe. "We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Ecolo en frisse ideeën en benaderingen te brengen om de uitdagingen waar Molenbeek voor staat aan te pakken. Door samen te werken kunnen we onze gemeenschappelijke visie voor de gemeente realiseren."