Gezondere lucht, veiligere straten doen Brussel bruisen: Good Move Vijfhoek maakt beloftes waar

28 Mei 2024

Gezondere lucht, veiligere straten doen Brussel bruisen: Good Move Vijfhoek maakt beloftes waar

"Good Move Vijfhoek? Dat zijn een aantal mobiliteitsmaatregelen om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast van het autoverkeer te verminderen."

Bijna twee jaar na de invoering van circulatiemaatregelen in de Vijfhoek publiceert de Stad Brussel een reeks resultaten over Good Move in de Brusselse Vijfhoek. Dat werd op 16 augustus 2022 ingevoerd in het centrum van Brussel. De resultaten tonen aan dat de maatregelen een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars en ook dat het centrum een bruisende plek blijft met een enorme uitstraling.

Good Move Vijfhoek? Dat zijn een aantal mobiliteitsmaatregelen om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast van het autoverkeer te verminderen. In aanloop naar de uitvoering van het circulatieplan werden duizend reacties verzameld via een online platform, een massale communicatiecampagne met radiospots, een website en routeplanner die samen 69.000 bezoeken kregen, 130.000 folders in de bus en in de handelszaken, drie sociale mediagolven met een totale reach van 6.000.000 accounts en 200 bijeenkomsten op het terrein op basis waarvan de plannen werden gefinetuned. Daarmee is Good Move Vijfhoek zonder twijfel het meest gecommuniceerde project in de geschiedenis van de Stad Brussel.

Met 21% minder ongevallen werden de Brusselse straten verkeersveiliger dankzij Good Move

Het doel van Good Move Vijfhoek was om de verkeersveiligheid te verbeteren en dat bevestigen de cijfers. In 2023 werden er 251 ongevallen geregistreerd in de hele Vijfhoek. Daarmee daalde het aantal ongevallen met 21% ten opzichte van 2019 en 2022, twee referentiejaren die buiten de covidperiode vallen. Ter vergelijking: het aantal ongevallen in het hele Gewest daalde in dezelfde periode met 10,6%. “Dit is de kern van Good Move: zorgen dat iedereen zich veilig kan verplaatsen in z’n wijk”, legt Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit van de Stad Brussel, uit. "Elk ongeval dat we vermeden hebben – en in 2023 waren dat er 65 ‐ is een gezin dat gespaard is gebleven van de dramatische gevolgen van een verkeersongeval."

De uitvoering van het circulatieplan Good Move Vijfhoek heeft ook goede resultaten opgeleverd wat betreft de naleving van de verkeersveiligheidsregels: twee jaar na de uitvoering ervan is de naleving van Stad 30 en de wettelijke snelheden verbeterd op 8 telpunten verspreid over het hele stadscentrum. In combinatie met de zes schoolstraten die tijdens deze legislatuur werden gelanceerd, zijn de resultaten van Good Move op het gebied van verkeersveiligheid dus zeer positief.

Tot 35% minder NO₂ in de woonwijken

In de hele Vijfhoek is de luchtkwaliteit de afgelopen vijf jaar zichtbaar verbeterd. De gecombineerde effecten van de Low Emmission Zone en het circulatieplan Good Move Vijfhoek hebben een zichtbaar effect op de kwaliteit van de lucht die de Brusselaars inademen. Tussen 2018 en 2023 is er een algemene verbetering vastgesteld. In de Zespenningenstraat hebben de gecombineerde effecten van de LEZ en het circulatieplan de NO2‐uitstoot met 35% verminderd, in het hart van een dichtbevolkte buurt, tussen een park dat veel door gezinnen wordt gebruikt en een school van de Stad Brussel. De luchtkwaliteit verbeterde sterker daar waar circulatiemaatregelen werden genomen. Iedereen die hier passeert of in de buurt, ademt schonere lucht in. Meer specifiek maten 4 luchtsensoren de impact van Good Move Vijfhoek op de luchtkwaliteit voor en na de invoering van het circulatieplan. Van ‐12% in de Zespenningstraat (Anneessens) tot ‐20% in de HuideveƩersstraat (Marollen), de resultaten zijn duidelijk: Good Move maakt zijn beloften waar, vooral in dichtbevolkte volkswijken.

Hetzelfde geldt voor het verkeerslawaai. Er werd een aanzienlijke vermindering (van 2 decibel of meer) van het gemiddelde verkeerslawaai vastgesteld in de dichtstbevolkte wijken: Kaaienwijk, Fontainas, Anneessens, Ursulinenstraat en Huidevettersstraat. “Mobiliteit is altijd in de eerste plaats een middel geweest om de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren. Het aantal chronische luchtaandoeningen, zoals astma en COPD, is erg hoog in Brussel, vooral in de kansarmere wijken. Door de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook door de impact van lawaai op de gezondheid te verminderen, zorgen we ervoor dat elke inwoner van Brussel gezonder kan leven en dat dankzij Good Move Vijfhoek,” zegt Bart Dhondt enthousiast. 

Handelszaken blijven veerkrachtig

Uit een analyse van de cijfers van de uitgaven met bankkaarten in de Vijfhoek in 2023 blijkt ook dat de uitgaven minstens even hoog liggen als voor de invoering van het circulatieplan. Waar de inflatie 9,1% bedroeg, stegen de uitgaven van de Belgen met 9,9%. Dat toont aan dat de handelszaken in het centrum hun aantrekkingskracht en veerkracht behouden en zelfs versterken, en dat ondanks opeenvolgende crisissen zoals covid, de energiecrisis en zelfs het Brussel‐bashen door bepaalde groepen. Nog een interessant detail: het zijn de inwoners van het Brussels Gewest die in toenemende mate geld uitgeven in het stadscentrum van hun hoofdstad.

Mobiliteit, openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer

Natuurlijk is ook de impact op het verkeer op de Kleine Ring gemeten. Tussen 2022 en 2023 bleven de cijfers min of meer gelijk. “Er werd geen impact van het circulatieplan op de Kleine Ring vastgesteld, terwijl bijvoorbeeld de werken aan de Troon‐tunnel wel een zichtbare impact hadden”, besluit Bart Dhondt. Ter herinnering: op 16 augustus 2023 werden een aantal cijfers bekendgemaakt, waaronder de volgende:

‐ Verbetering van de reissnelheid van de bus- en tramlijnen van de MIVB binnen de Vijfhoek.
‐ 36% toename van het aantal fietsers in de Vijfhoek tussen oktober 2021 en juni 2023.
‐ 27% minder doorgaand verkeer in de Vijfhoek tussen oktober 2021 en juni 2023.