Groen Brussel: Onbegrijpelijk dat het gewest zonder vergunning bomen kapt

26 Oktober 2018

Groen Brussel: Onbegrijpelijk dat het gewest zonder vergunning bomen kapt

De Brusselse gewestelijke directie Facilities kapte eerder deze maand een halve hectare aan bomen in het Vellemolenbos in Sint-Lambrechts-Woluwe zonder vergunning. De bomen bevonden zich bovendien in een beschermde Natura 2000-zone.

“Het is onvoorstelbaar dat een gewestelijke instantie denkt boven de wet te staan en zonder vergunning bomen te kunnen kappen in een beschermd gebied. Bomen zijn stofzuigers van fijnstof en daarom broodnodig voor een betere luchtkwaliteit in Brussel”, reageert Brussels Parlementslid Annemie Maes (Groen).

 

Op vraag van de directie Monumenten en Landschappen werd het kappen midden oktober stopgezet. De directie Facilities krijgt nog tot 15 december de tijd om een aanvraag in te dienen voor een vergunning om zo de situatie te regulariseren, luidt het. Er zou geen sanctie volgen omdat er  geen officiële klacht is neergelegd.

Annemie Maes: “Zelfs als enkele bomen ziek zijn en daadwerkelijk gevaarlijk voor passanten verklaart dit niet de complete kaalslag, die bovendien zonder vergunning gebeurde. In plaats van dit gewoon te regulariseren moet er grondig onderzoek komen naar de noodzaak én moet de betrokken dienst gesanctioneerd worden”.

Annemie Maes stelde eerder al parlementaire vragen over de bomenkap in het Brussels Gewest. Uit de antwoorden hierop bleek dat in de periode 2014 – 2017 in het gewest meer dan 30 000 bomen gekapt werden. Dit betreft dan nog enkel de bomen waarvoor een kapvergunning bestond. Het werkelijke aantal ligt nog een stuk hoger want het aantal illegaal gekapte bomen is niet gekend. Gevallen zoals in het Vellemolenbos tonen die eens te meer aan.

“In tijden waarin Brusselse burgers schreeuwen om schone lucht, laat de Brusselse regering grote aantallen bomen kappen. Bomen kunnen de fijnstofconcentratie in de stad met 60 procent doen dalen. Het gewest zou dus bomen moeten aanplanten in plaats van ze met de grond gelijk te maken”, zegt Annemie Maes.