Groen Brussel: pas nieuwe inschrijvingsregels voor Brusselse scholen aan

26 Oktober 2018

Groen Brussel: pas nieuwe inschrijvingsregels voor Brusselse scholen aan

Groen Brussel roept Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits op om de beslissing over de nieuwe inschrijvingsregels voor scholen te herzien voor Brussel.

De lokale overlegplatforms (LOPs) zeggen namelijk dat de voorgestelde regels de sociale mix in Brusselse scholen bedreigen en dat ze bovendien het scholentekort niet zullen oplossen. “De nieuwe regels zijn duidelijk niet op maat van Brussel, kansarme kinderen zullen daar de dupe van worden”, waarschuwen Bruno De Lille en Elke Van den Brandt (Groen).


Op een vraag van Bruno De Lille over de impact van de nieuwe inschrijvingsregels in Brussel zei Guy Vanhengel, VGC-collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, dat de lokale overlegplatformen hebben aangegeven dat het schrappen van de voorrang voor kansarme kinderen de voorzichtige sociale mix in veel scholen teniet zal doen. Simulaties van het nieuwe inschrijvingssysteem in Vlaamse steden gaven positieve resultaten, maar de Brusselse situatie is anders dan die in Antwerpen of Gent.

Bovendien verklaarde de collegevoorzitter dat het duidelijk was dat de nieuwe inschrijvingsregels de capaciteitsdruk niet zullen doen afnemen.

Elke Van den Brandt ondervroeg in het Vlaams Parlement Minister Crevits over haar plannen. Daar bleek duidelijk dat er amper onderzocht werd wat de impact op Brussel zal zijn.

“Er is een groot capaciteitsprobleem in de Brusselse scholen en dat moet aangepakt worden. Maar in plaats van voldoende scholen te bouwen, beperkt Vlaanderen zich tot het aanpassen van de inschrijvingsregels,” zegt Elke Van den Brandt (Vlaams Parlementslid voor Groen).

“Het erge is dat de nieuwe inschrijvingsregels de problemen nog vergroten. Ze zullen de capaciteitsproblemen niet oplossen maar duwen kansarme Brusselse kinderen wel uit de boot,” zegt Bruno De Lille (Brussels Parlementslid voor Groen). “Wie krijgt dit uitgelegd? Dit is duidelijk een verkeerde beslissing en daarom vragen wij dat Minister Crevits de regels voor Brussel aanpast.“