Groen Brussel stelt ambitieus regeerakkoord voor

18 Juli 2019

Groen Brussel stelt ambitieus regeerakkoord voor

De Brusselse groenen stellen een groen en sociaal regeerakkoord voor het Brussels Gewest voor. De pijlers zijn een leefbare stad, veilig verkeer, schone lucht, goed wonen en goed bestuur.  

  • Veilige straten wordt een topprioriteit voor de nieuwe Brusselse regering. Het hele Gewest wordt zone 30, met uitzondering van enkele assen waar je nog 50 kilometer per uur zal mogen rijden. De straten zullen zo worden ingericht dat te snel rijden niet meer kan. In de wijken komen er circulatieplannen naar Gents voorbeeld. Die maken de straten veilig en zorgen voor schone lucht. Er komen ook meer snelheidscontroles.
  • Tegen 2030 worden dieselvoertuigen geweerd en tegen 2035 alle voertuigen met een verbrandingsmotor. Er wordt statiegeld ingevoerd voor blikjes en plastic flesjes en er komt voor het eerst een staatssecretaris voor Economische Transitie. Tegen 2050 moet het Gewest klimaatneutraal zijn.
  • Daarnaast komen er 15.000 sociale woningen bij en zal het patrimonium van de overheid gerenoveerd worden.

Lees het regeerakkoord

 

Ook het akkoord voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ambitieus. De rode draad is samenwerking.

  • De VGC zet haar schouders onder kindvriendelijkheid (een stad op maat van een kind is goed voor iedereen), participatie (zowel met burgerbewegingen, middenveld als kansengroepen), meertaligheid (Nederlands bij alle Brusselaars bevorderen), duurzaamheid (door investeringen in de gebouwen van de VGC) en nabijheid (dankzij heldere communicatie met de burger).
  • In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap worden er meer scholen gebouwd. Taalleerkrachten kunnen worden uitgewisseld tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. Zo kan een leerkracht van het Franstalig onderwijs Frans geven op een Nederlandstalige school en omgekeerd. Leerplannen krijgen een Brusselse insteek.
  • Er worden meer plaatsen gecreëerd in de kinderopvang, met focus op de wijken waar de nood het hoogst is. Er komt een centraal loket voor kinderopvang.
  • De VGC investeert in sportruimten. Infrastructuur wordt gewestelijk georganiseerd met dezelfde openingsuren en toegangsprijs.
  • In de cultuursector geven we ruimte aan experiment en gebruiken we leegstaande panden als atelierruimte.
  • De eerstelijnszorg wordt versterkt. Buurtwerking staat centraal en de versnippering wordt aangepakt.

Lees het regeerakkoord VGC

 

Elke Van den Brandt (Groen) is minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Ze is bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ook bevoegd voor sociale integratie en gezondheid. Als voorzitster van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ze ook bevoegd voor Begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid.