Groen Brussel vraagt om meer steun voor schoolstraten

26 Februari 2019

Groen Brussel vraagt om meer steun voor schoolstraten

Groen roept op om het beschikbare gewestbudget voor schoolstraten te verhogen. De Brusselse gemeenten waar Groen sinds december mee bestuurt, hebben tot nu toe 19 projecten voor schoolstraten voorgesteld. Voor 17 van deze projecten is steun aangevraagd voor het gewest, wat het budget al overstijgt. “En dit is slechts het begin; we willen van elke schoolomgeving een veilige omgeving maken. Meer steun is dus nodig om deze belangrijke projecten te kunnen realiseren”, zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement.


Schoolstraten zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen en hun ouders of verzorgers, en dragen ook bij aan schonere lucht rondom scholen. Verkeersveiligheid en luchtkwaliteit zijn twee belangrijke thema’s voor Groen, en onze schepenen hebben hier dan ook een prioriteit van gemaakt in de eerste maanden van hun werk.

“Brusselse burgers blijven op straat komen om veilige straten en gezonde lucht te eisen. Wij willen aan hun bezorgdheden gehoor geven door concrete voorstellen te doen op lokaal niveau, onder andere voor meer schoolstraten. De steun van het gewest is daarbij belangrijk”, voegt Tinne Van der Straeten, Groen schepen van mobiliteit in Koekelberg, toe.

De gemeenten nemen ook andere maatregelen voor een veiligere schoolomgeving, bijvoorbeeld door ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto aan de schoolpoort af te zetten, vernauwingen of verhogingen van de weg of preventieve radars te voorzien. Elk kind heeft het recht om veilig naar school te kunnen gaan, Groen vraagt dat het gewest de gemeenten daarbij maximaal ondersteunt.