Groen Brussel wil dieselban vanaf 2025

18 December 2018

Groen Brussel wil dieselban vanaf 2025

Dinsdag wordt in de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement een resolutie van Groen en Ecolo tot het verbieden van dieselvoertuigen in het Brussels Gewest tegen 2025 besproken. “De luchtvervuiling in Brussel wordt een steeds groter probleem, grotendeels door de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselvoertuigen. Wij willen nu een bindend plan van de regering dat naar een dieselban toe werkt”, zeggen Brussels Parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo).

 

Vorige week concludeerde het Europees Hof van Justitie nog dat de Europese Commissie de uitstootnormen van stikstofoxides voor nieuwe personenwagens niet had mogen verzwakken. De uitspraak kwam er nadat Brussel-Stad samen met Parijs en Madrid naar het Europees Hof van Justitie trok omdat de steden vinden dat de lakse uitstootnormen hun eigen inspanningen tenietdoen.

“Ik zie dit als een aanmoediging voor het Brussels Gewest om meer het voortouw te nemen in de strijd voor een schone lucht. Andere steden en landen doen dit al en Brussel kan niet achterblijven”, zegt Annemie Maes. Een dieselban zal naast het verbeteren van de luchtkwaliteit, ook helpen bij de uitstap uit fossiele brandstoffen en dus een positieve impact hebben op het klimaat. Het sluit daarom naadloos aan op de klimaaturgentie waar steeds meer burgers om vragen.

De regering kondigde eerder al aan een dieselban te onderzoeken vanaf 2030, maar een concrete beslissing of stappenplan hiernaartoe ontbreekt tot op vandaag. Nochtans tonen andere steden, zoals Parijs waar zelfs 2024 naar voor geschoven wordt, dat een dieselban tegen 2025 nodig én mogelijk is. 

De vele schadelijke gevolgen van luchtvervuiling zijn welbekend: verminderde werking van de longen, verergering van ziekten als astma, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. Ieder jaar sterven naar schatting 632 Brusselaars voortijdig aan complicaties die te maken hebben met de slechte luchtkwaliteit. 

Het staat vast dat 67 % van de schadelijke NO2-uitstoot (stikstofdioxide) afkomstig is van het wegverkeer, waarvan 96 % van dieselvoertuigen. “Gelet op deze cijfers is het niet meer dan logisch om te werken naar geleidelijke afbouw van het gebruik van dieselwagens in Brussel. Deze afbouw moet gepaard gaan met de nodige stimulerings- en begeleidingsmaatregelen, met name op sociaal en fiscaal vlak”, licht Evelyne Huytebroeck (Ecolo) toe. 

“Zoals burgerinitiatieven als Filter Café Filtré laten zien, is luchtkwaliteit een bezorgdheid van steeds meer mensen in Brussel. We moeten nu een duidelijke keuze maken voor de gezondheid van de Brusselaars”, besluit Maes.