Groen & Ecolo zorgen samen met meerderheidspartijen voor uniform meldpunt intrafamiliaal geweld

02 Juni 2020

Groen & Ecolo zorgen samen met meerderheidspartijen voor uniform meldpunt intrafamiliaal geweld

COVID-19 legde het land plat, maar doet tegelijk de gemoederen thuis soms hoog oplaaien. Omdat 'thuis' niet voor iedereen een veilige plek is, zorgen Groen en Ecolo er samen met de andere meerderheidspartijen voor dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld dat eenvoudig en snel kunnen signaleren. 'Met een uniforme aanpak zorgen we ervoor dat kinderen, vrouwen of mannen die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld op een laagdrempelige manier om hulp kunnen vragen. Met de apothekers in een sleutelrol, zorgen we ervoor dat slachtoffers weten dat ze niet alleen staan,' zegt Lotte Stoops, Brussels Parlementslid (Groen).

In de commissie Gelijke Kansen van het Brussels Parlement werd vandaag de resolutie goedgekeurd om een meldingssysteem voor intrafamiliaal geweld op poten te zetten. De resolutie omvat verschillende punten:

  • Gewestelijke coördinatie van een meldpunt voor geweld bij apothekers. In buurlanden bestaan al dergelijke initiatieven, gekend als 'masker 19'. Wanneer een slachtoffer die code meldt bij een apotheek, kunnen de bevoegde hulpverleners ingeschakeld worden.
  • In samenwerking met equal.brussels en Brusafe het bewustzijn rond intrafamiliaal geweld verhogen
  • In het volgende gewestelijke preventie- en veiligheidsplan een ambitieuze strategie opnemen die ervoor zorgt dat slachtoffers beter beschermd worden en geweldplegers toegang tot de woning kan ontzeggen.

Daarnaast wordt er aangemoedigd best practices te delen in de intra-Brusselse taskforce « partnergeweld en lockdown en wordt de hand gereikt naar de federale regering om samen te werken om dit probleem op alle niveaus aan te pakken.

Lotte Stoops: 'Zowel volwassenen als kinderen kunnen direct slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. In veel gevallen zijn kinderen echter ook indirect het slachtoffer wanneer ze getuige zijn van het geweld tussen hun ouders. Als we hen als maatschappij geen uitweg bieden, kan dat leiden naar een 'secundaire victimisatie' die psychische of lichamelijke klachten verergert en herstel vertraagt. Ook het zelfvertrouwen van het slachtoffer en het vertrouwen in het rechtssysteem kunnen afnemen. Dat we in samenwerking met apothekers werk maken van laagdrempelige hulpverlening en ook hen helpen, is dus heel belangrijk.'