Groen en Ecolo blij met steun stemrecht voor niet-Belgen bij Gewestverkiezingen

26 Maart 2019

Groen en Ecolo blij met steun stemrecht voor niet-Belgen bij Gewestverkiezingen

In de Commissie Financiën van het Brussels Parlement stemde op 25 maart een meerderheid van de parlementsleden vóór een resolutie om alle niet-Belgen stemrecht te verlenen bij de Gewestverkiezingen. “Brussel is een echte wereldstad, ruim een derde van de Brusselaars heeft niet de Belgische nationaliteit. Zij mogen nu niet stemmen terwijl de beslissingen die het Gewest neemt op hen evenveel impact hebben als op Brusselaars met Belgische nationaliteit. Het is tijd om hen ook op Gewestniveau mee beslissingsmacht te geven”, zeggen Bruno De Lille en Magali Plovie, Brusselse Parlementsleden voor Groen en Ecolo, die het voorstel tot uitbreiding van het stemrecht mee indienden.

 

Vandaag kunnen niet-Belgen die vijf jaar in ons land verblijven reeds stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De resolutie die vandaag gestemd werd roept het federale niveau op om dit in Brussel nu ook mogelijk te maken voor de Gewestverkiezingen. Groen en Ecolo dienden een jaar geleden onder impuls van de burgerbeweging 1BRU1VOTE reeds een voorstel in om dit te realiseren. Ook MR en PS hadden een eigen tekst opgesteld. Na hoorzittingen beslisten Groen, Ecolo, PS, sp.a, DéFi en CDh uiteindelijk om samen één tekst in te dienen. Dit voorstel van resolutie werd vandaag dan ook goedgekeurd.

Bruno De Lille (Groen): “Het is niet alleen logisch dat je burgers laat meebeslissen over hun omgeving, het is ook goed voor de democratie. Hoe kan je zeggen dat je de stem van de bevolking vertegenwoordigt als je een derde van die bevolking monddood maakt? Je krijgt een beter bestuur als je van al je inwoners weet waar ze bekommerd om zijn.”

Magali Plovie (Ecolo): “Het is een sterk signaal dat dit voorstel over meerderheid en oppositie heen is goedgekeurd. Zo tonen we dat alle Brusselaars belangrijk zijn voor ons.”

De goedkeuring van de resolutie is een eerste belangrijke stap naar een eerlijker Brussel. Groen hoopt dat de resolutie in de plenaire vergadering ruim wordt goedgekeurd zodat de federale overheid deze terechte vraag niet zomaar naast zich neer kan leggen.