Groen en Ecolo plannen samenwerking over gemeentegrenzen heen

10 Januari 2019

Groen en Ecolo plannen samenwerking over gemeentegrenzen heen

Op vrijdag 11 januari komen de 52 Brusselse burgemeesters en schepenen van Groen en Ecolo samen. Ze geven dan het startschot voor samenwerking over de grenzen van gemeenten heen. Dat is immers de enige manier om van Brussel een groene, leefbare stad te maken.

 

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober brachten een groene golf op gang in Brussel, met voor Groen het beste resultaat ooit bij Brusselse gemeenteraadsverkiezingen.

De groene golf wordt nu groen beleid: Ecolo-Groen is vertegenwoordigd in veertien meerderheden en levert samen 52 schepenen en burgemeesters. De helft daarvan is vrouw. Groen levert twaalf schepenen in Brussel, acht vrouwen en vier mannen. Allemaal maken ze zich sterk voor een menselijk, eerlijk en gezond beleid.

Groen en Ecolo zetten in op vergaande samenwerking, over taalverschillen en gemeentegrenzen heen. “Dit doen we niet alleen bij verkiezingscampagnes, maar ook daarbuiten”, zegt Jos Raymenants, voorzitter van Groen Brussel.

“Verschillend beleid in verschillende gemeenten is te vaak een obstakel voor coherent beleid in Brussel. In plaats van vast te houden aan baronieën kiezen wij ervoor om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Wij zien Brussel niet als een samenraapsel van negentien gemeenten, maar als een bruisend geheel dat baat heeft bij sterke samenwerking. Deze kick-off is dan ook de start van een traject om projecten op te zetten die het lokale niveau overstijgen, bijvoorbeeld rond mobiliteit”, voegt Raymenants toe.