Groen en Ecolo willen het Amazonewoud beschermen

24 Juni 2020

Groen en Ecolo willen het Amazonewoud beschermen

Samen met de Brusselse meerderheidspartijen dienden Groen en Ecolo een resolutie in om het Amazonewoud te beschermen die vandaag werd goedgekeurd in de commissie Leefmilieu. De ontbossing in het gebied neemt in hoge snelheid toe, wat lokaal en wereldwijd voor ernstig problemen zal zorgen. Lotte Stoops, Brussels Parlementslid voor Groen: 'Door initiatieven van ngo's en de plaatselijke bevolking te steunen, willen we ter plekke onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ook in Brussel zelf willen we actie ondernemen, bijvoorbeeld door korte keten en lokale voedselproductie aan te moedigen.'

De ontbossing in het Amazonewoud gebeurt veelal met het oog op veeteelt of op sojateelt, om al dat vee te voederen. Door als burgers bewust te consumeren, nemen we een standpunt in tegen de verwoesting van het gebied. Om bewuste consumptie eenvoudiger te maken voor de mensen hier, willen we korte keten en lokale productie aanmoedigen en plantaardige voeding promoten. De Europese Commissie vragen we een wetgeving op te stellen die ervoor zorgt dat de bevoorradingsketens voor dierlijke eiwitten eenvoudig getraceerd kunnen worden.

Ook de federale regering wordt aangesproken door de meerderheidspartijen. 'Als klein land kunnen we veel impact hebben. Denk aan handelsovereenkomsten waarin sociale en ecologische voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast is het ook uitermate belangrijk dat in heel België mensen goed geïnformeerd worden over de link tussen industriële veeteelt, de opwarming van de aarde, de desastreuze achteruitgang van de biodiversiteit en hoe de ontbossing op grote schaal daar toe bijdraagt,' besluit Lotte Stoops. 

Een tijd lang werd de ontbossing in het Amazonewoud aan banden gelegd. Sinds de verkiezing van de huidige president en regering nam de verwoesting van het Amazonewoud weer sterk toe. De ontbossing heeft wereldwijde impact. Niet alleen kan gekapt woud geen CO2 meer opnemen, vaak gebeurt de ontbossing door verbranding, waardoor net meer broeikasgassen de atmosfeer in worden gestuurd. De strijd tegen de klimaatverandering is een mondiale strijd. Met dit voorstel steunen de Brusselse meerderheidspartijen de inspanningen van de internationale gemeenschap om de vernietiging van het Amazonewoud en de dramatische gevolgen ervan te bestrijden.