Groen Brussel: laat Brusselaars een groene ruimte adopteren

27 November 2018

Groen Brussel: laat Brusselaars een groene ruimte adopteren

Groen en Ecolo hebben een resolutie ingediend om vergroening in Brussel te steunen door burgers een groene ruimte te laten adopteren. Ook willen de groene partijen dat het gewest een impulskrediet voorziet voor de gemeenten voor de creatie van meer groen. Uit de presentatie van de begroting in het Brussels Parlement blijkt dat de Brusselse regering weinig tot niets begroot voor het komende jaar voor de creatie van nieuwe groene ruimtes. Onbegrijpelijk, vindt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen). “De regering ziet blijkbaar niet in hoe groot het tekort aan goed verspreide groene ruimtes is, terwijl bomen in de stad tal van voordelen bieden en burgers snakken naar meer groen”.

 

Bomen in de stad hebben vele voordelen: ze verhogen de levenskwaliteit, bieden verkoeling op hete dagen, helpen met waterbeheer en overstromingspreventie, en zorgen voor behoud van biodiversiteit. Bovendien functioneren bomen als stofzuigers van fijnstof en zijn dus een onmisbare helpende hand in de strijd tegen luchtvervuiling.


“Helaas zijn de bestaande groene ruimtes in Brussel ongelijk verdeeld; het centrum en de delen grenzend aan de binnenstad hebben een groot tekort aan groene ruimtes”, legt Annemie Maes uit. Brusselaars voelen dit zelf zeer goed aan; onderzoek heeft al aangetoond dat inwoners van het centrum zeer ontevreden zijn over het gebrek aan groene ruimtes in de buurt. Enkele parken aanleggen aan de rand is dus niet voldoende.


Maar in plaats van bomen bij te planten, worden er juist duizenden per jaar gekapt. Het probleem hier is versnippering van het beleid over verschillende gewestelijke en lokale overheidsinstanties, waarbij de samenwerking stroef verloopt.


Steun voor vergroening


Groen en Ecolo dienden een voorstel van resolutie in om de vergroening van Brusselse gemeenten te ondersteunen, om zo het aantal en de oppervlakte van de groene zones te verhogen. De resolutie vraagt de gewestregering om de gemeenten steun te bieden om bestaande groene ruimtes te beschermen en mogelijkheden tot aanleg van nieuwe groene ruimten te onderzoeken, waaronder collectieve moestuinen en fruitboomgaarden.


Dit kan bijvoorbeeld door een overeenkomst ‘Adopteer een groene ruimte’ te sluiten in de vorm van een vergroeningsvergunning voor burgers, zoals al in het Waals Gewest en Parijs gebeurt. Ook zou het gewest een impulskrediet voor de gemeenten moeten voorzien om de benodigde investeringen te steunen. “Het doel is om te zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot groene ruimten op minder dan 200 meter van hun woning. Het is duidelijk dat er nood is aan meer groen, wij roepen de Brusselse regering dan ook op om de gemeentes te ondersteunen in het creëren van groene ruimtes”, besluit Annemie Maes.