Groen tevreden met steun voor amendementen Codex Fiscale Procedure

15 Februari 2019

Groen tevreden met steun voor amendementen Codex Fiscale Procedure

Groen en Ecolo zijn tevreden met de verbeteringen die ze aan de Brusselse Codex Fiscale Procedure konden aanbrengen. De amendementen die de Brusselse groenen indienden, werden namelijk met een grote meerderheid aanvaard in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement vandaag.

 

De amendementen gaan over de verplichting voor de overheid om de fiscale vrijstellingen of kortingen waar sommige Brusselaars recht op hebben, automatisch toe te kennen. Verder worden de verwijlintresten op een menselijker niveau gebracht.

We zien dat een groot aantal mensen de belastingvrijstellingen waar ze recht op hebben, niet aanvragen of krijgen omdat ze er simpelweg niet van op de hoogte zijn. Bovendien is het zo dat hoe meer een persoon zich in financiële moeilijkheden bevindt, hoe minder hij of zij van de kortingen blijkt te profiteren. De automatische toekenning zal dit voorkomen en zorgen voor meer fiscale gerechtigheid”, zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen, die het amendement mee indiende.

Zoé Genot, fractieleidster voor Ecolo: “Bovendien zaten er in de belastingscodex een aantal maatregelen die mensen met moeilijkheden nog dieper in de problemen duwden in plaats van hen te helpen hun verplichtingen te voldoen. Daarom hebben we de verwijlintresten naar 4% doen dalen.”

Als burgers hun belastingen te laat betalen, dan vraagt de overheid namelijk een verwijlintrest bovenop de belasting. Die lag in het oorspronkelijke voorstel op 7% waardoor de totale sommen heel snel enorm hoog dreigden op te lopen. Boetes moeten inderdaad afschrikken maar mogen het voor burgers die (tijdelijk) moeilijkheden ondervinden niet onmogelijk maken om hun schulden te betalen. Daarom hebben Groen en Ecolo voorgesteld dit tarief naar een redelijker 4% terug te brengen.

Bovendien had de overheid zichzelf een voordeeltarief toegekend als ze zelf bedragen terug moest betalen: in plaats van 7% moest de overheid maar 2% betalen. De Brusselse groenen vinden dat de overheid hier aan dezelfde regels moet onderworpen worden als haar burgers en dus hebben we ook dit tarief naar 4% gebracht.

De groene amendementen werden met een grote meerderheid goedgekeurd door het Brussels Parlement. Bruno De Lille en Zoé Genot: “We zijn tevreden dat we ook vanuit de oppositie konden werken om van Brussel een eerlijker stad te maken.”