Groen wil een tweetalige school in elke Brusselse gemeente

21 Februari 2019

Groen wil een tweetalige school in elke Brusselse gemeente

Op de Internationale Dag voor de Moedertaal vandaag stelt Groen voor om in elke Brusselse gemeente, naast de bestaande Nederlandstalige en Franstalige scholen, ook een tweetalige school op te richten. “Er is genoeg onderzoek rond gedaan en de methodes voor succesvol meertalig onderwijs bestaan. Wat is er trouwens logischer dan tweetalig onderwijs in een officieel tweetalige stad?”, zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement.


In eerste instantie kan het gaan om een proefproject, waarbij onder begeleiding van universiteiten en hogescholen een tweetalig curriculum wordt uitgebouwd. Het is de bedoeling dat het Nederlands en het Frans op gelijke voet behandeld worden zodat de leerlingen beide talen uitstekend kunnen spreken en schrijven als ze afstuderen. Verder zou ook de kennis van het Engels op niveau moeten staan. 

Wanneer de vraag van ouders en kinderen toeneemt, zullen meer scholen aan het systeem kunnen deelnemen. “Als de Vlaamse en Franse gemeenschap dit systeem samen willen uitbouwen, graag. Zo niet, dan moet het Brussels Gewest de mogelijkheid krijgen om het zelf te doen”, voegt Elke Van den Brandt, Vlaams Parlementslid voor Groen, toe.

De Brusselse diversiteit is wat de stad sterk maakt, en daar hoort ook tweetaligheid bij. Er zijn veel Brusselaars die het jammer vinden dat ze de andere landstaal niet beter spreken, en veel ouders die hun kinderen graag naar een tweetalige school zouden sturen. Uit de recente taalbarometer bleek nog dat 90% van de Brusselaars voor tweetalig onderwijs is. “Meertalig zijn heeft dan ook vele voordelen, zowel voor de carrièrekansen van Brusselse jongeren als het samenleven in de stad”, besluiten De Lille en Van den Brandt.