Groenen willen omkadering voor burgerinitiatieven en commons

14 Maart 2023

Groenen willen omkadering voor burgerinitiatieven en commons

"Hierin kunnen we van de overheid een echte partner maken."

Samen tuinieren, energiedelen, uitleenbibliotheken... Brussel kent heel wat burgerinitiatieven en commons. Om deze initiatieven te stimuleren en beter te ondersteunen vragen Ecolo-Groen parlementsleden Lotte Stoops en Magali Plovie een betere omkadering voor commons: "Brusselaars geven zelf hun wijk vorm. Dit mooi engagement verdient een gunstig legaal kader."

Commons duiken steeds meer op, ook in Brussel. De Engelse term slaat op een groep burgers die samenwerkt rond een 'gemeengoed' en afspraken maakt over het gebruik ervan. Dat kan vanalles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, co-housingprojecten, hernieuwbare energiecoöperaties... Deze burgerinitiatieven ontstaan vaak om tegemoet te komen aan specifieke noden in de wijk, zegt Stoops: "Er is bij burgers een groot engagement om zelf mee het heft in handen te nemen en hun wereld duurzaam vorm te geven."

Commons worden vooral aangestuurd door vrijwilligers, vaak met beperkte budgetten, middelen en ondersteuning. "Dat is vaak niet duurzaam qua menselijke inzet", kaarten Stoops en Plovie aan. Om dat enorm potentieel aan te boren, dient er dus een breder ondersteunend kader te komen. Daarom dienen de parlementsleden een discussienota in bij de Commissie Financiën van het Brussels parlement.  Discussienota's werden tijdens de vorige legislatuur ingevoerd naar voorbeeld van het Vlaams Parlement en de Raad VGC en dienen om de discussie rond een nieuw thema te openen. Hét ideale middel om commons op de politieke agenda te zetten, vinden de parlementsleden. In hun discussienota sporen Stoops en Plovie de Brusselse regering aan om werk te maken van een gunstig legaal kader voor commons. "In de politiek wordt hard gewerkt om kaders te beiden aan publiek-private samenwerkingen", zegt Stoops. "Met deze discussienota pleiten we om legitieme ruimte te geven aan de derde poot naast privé en publiek: die van de burgers. Hierin kunnen we van de overheid een echte partner maken."

De Ecolo-Groen-parlementsleden willen op deze manier de samenwerking tussen burgers en het beleid faciliteren, aanmoedigen en een ontzorgend klimaat scheppen voor burgers die samen dingen willen opbouwen, delen en beheren. Ze pleiten er dan ook voor om met commoners in gesprek te gaan en samen te bespreken hoe het beleid de ontwikkeling van commons, binnen de bevoegdheden van gewest, wettelijk en operationeel mogelijk kan maken. "Zodat we allemaal samen, staat, markt én burgers complementair de vele uitdagingen van vandaag kunnen aangaan", besluit Stoops. De commissie stemde toe om commons in Gent en Brussel te bezoeken en good practices uit binnen- en buitenland uit de nodigen om het thema dieper te bestuderen.

Lotte bezocht al enkele commons: 

- Op bezoek bij Wikipedia

- Op bezoek bij Tournevie

- Op bezoek bij le GAG

Volg Lotte dus zeker op haar socials