Handen uit de mouwen voor meer verkeersveiligheid

06 Oktober 2019

Handen uit de mouwen voor meer verkeersveiligheid

Nul doden en nul zwaargewonden is terecht het streefdoel.

Brussel heeft behoefte aan een steviger verkeersveiligheidsbeleid. De regering heeft zich daartoe verbonden met veel ambitie en een duidelijk engagement voor vision zero. Nul doden en nul zwaargewonden is terecht het streefdoel. De weg is natuurlijk nog lang. Arnaud bevroeg onze eigen bevoegd minister Elke Van den Brandt naar een stand van zaken.

  • De zone 30 wordt in 2021 uitgebreid naar het volledige grondgebied van het Brussels Gewest, met uitzondering van de grote verkeersassen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak met aandacht voor het herinrichten van infrastructuur, het informeren van de bevolking en het creëren van draagvlak. Alleen zo heeft de zone 30 kans op slagen.
  • De aanpak van zwarte punten wordt opgenomen in de prioritaire projecten en zijn een absoluut speerpunt van de regering. Een plan van aanpak zit in de pijplijn.
  • Handhaving is een elementair aspect van verkeersveiligheid. Een groot aandeel van de defecte camera's is terug in werking en Brussel Mobiliteit krijgt zo snel mogelijk alle camera's terug up and running.

De weg is nog lang maar deze ploeg heeft met deze ambitie en duidelijke engagementen de beste kaarten in handen om echt bakens te verleggen de komende jaren.

Wordt vervolgd.