Hoge vaccinatiegraad bij Brusselse kinderen

02 Juni 2021

Hoge vaccinatiegraad bij Brusselse kinderen

Vaccins zijn noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus, maar ook tegen heel wat andere virussen. Uit het antwoord op een vraag van Groen-Parlementslid Juan Benjumea blijkt dat Brussel algemeen goed scoort wat de aanbevolen vaccinatiegraad bij kinderen betreft voor de 4 aanbevolen vaccins, waarvan alleen het vaccin tegen polio verplicht is. 'Ondanks andere geluiden die we soms horen, blijkt uit cijfers dat het overgrote deel van de Brusselaars vertrouwen heeft in vaccins. De meeste Brusselaars volgen het gezondheidsadvies om hun kinderen te laten vaccineren, wat hoopvol stemt over een verdere toename van de vaccinatiegraad tegen het coronavirus.'

Brussel scoort goed wat de aanbevolen vaccinatiegraad tegen polio, meningokokken C, Haemophilus influenzae type b en het rotavirus betreft. Sterker nog: voor de eerste drie vaccins, die ook terugbetaald worden, kon er in de periode 2019-2020 zelfs een toename vastgesteld worden. Alleen de vaccinatiegraad van het rotavirus, waarvan het vaccin niet wordt terugbetaald, gaat achteruit. 'Wanneer een vaccin niet wordt terugbetaald, zien we een terugval in de vaccinatiegraad. Dat ervoor gekozen werd om het vaccin tegen het coronavirus gratis ter beschikking te stellen en de drempel van de kostprijs werd weggenomen, is dus een goede zaak,' merkt Benjumea op.


Het Groen-parlementslid deed nog enkele andere opmerkelijke vaststellingen. Kinderen van moeders van buitenlandse origine (uitgezonderd Frankrijk) worden vaker gevaccineerd dan kinderen van moeders van Belgische origine. Hetzelfde geldt voor kinderen van wie de moeder (ook) werkt, zij worden vaker gevaccineerd. Tegelijk zien we een tendens dat kinderen van wie een ouder of beide ouders langer gestudeerd hebben, minder gevaccineerd worden. Uit de resultaten blijkt bovendien dat de vaccinatiegraad hoger is wanneer de vaccinatie gebeurt door overheidsinstellingen zoals Kind & Gezin. De vaccinatiegraad ligt doorgaans lager wanneer mensen zich tot de privé-geneeskunde wenden voor de aanbevolen inentingen.


Informeren werkt
Algemeen beschouwd zien de cijfers voor Brussel er goed uit. In het Gewest worden al langer inspanningen gedaan om de Brusselaars te informeren over de voordelen van vaccinatie. In de periode 2019-2020, de periode waarin de vaccinatiegraad steeg, liep een informatiecampagne die was opgebouwd uit vele kleine campagnes en op positieve feedback van veel huisartsen en ziekenhuizen kon rekenen. Men stelde vast dat informatie op een laagdrempelig manier aanbieden en samenwerking met de sector hielp om twijfels weg te nemen. Die lessen zijn meegenomen in de campagne voor het coronavaccin. Via verschillende kanalen (sociale media, radio, affiches, ...), maar ook op het terrein (samen met de gemeentes, gezondheidswerkers, ziekenfondsen, verenigingen, etc.) wordt alles op alles gezet om alle Brusselaars te bereiken. Er werd daarbij gedacht aan communicatie in meerdere talen, maar ook bijvoorbeeld aan vereenvoudigde flyers en video's voor slechthorenden.


'We zien uit de resultaten van de campagne voor aanbevolen vaccins dat informeren op maat werkt. Dat het Gewest nu opnieuw tal van inspanningen levert om alle Brusselaars goed te informeren over de voordelen van het coronavaccin en dat opnieuw doet via allerlei verschillende kanalen en in meerdere talen, kan ik alleen maar toejuichen. Het is de juiste aanpak,' besluit Benjumea.