Lotte Stoops (Groen): 'Borstvoedingsdiscriminatie aanpakken door ingrepen in de openbare ruimte'

26 Januari 2021

Lotte Stoops (Groen): 'Borstvoedingsdiscriminatie aanpakken door ingrepen in de openbare ruimte'

Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen) vroeg staatssecretaris Ben Hamou vandaag naar de stappen die ze zet om borstvoedingsdiscriminatie aan te pakken. Hoewel discriminatie op basis van borstvoeding wettelijk niet mag, wordt het in de praktijk nog steeds gedaan. Stoops: 'De inrichting van de openbare ruimte loopt achter. Als we willen dat vrouwen, en dus ook jonge moeders, een gelijkwaardige plaats opnemen in de publieke ruimte, moeten we hun perspectief meenemen in de inrichting ervan. In de gang, op de grond of op het toilet: dat zijn geen plaatsen waartoe men verbannen zou mogen worden.'

Sinds deze legislatuur werd dankzij de groene federale fractie discriminatie op basis van borstvoeding opgenomen in de Belgische wetgeving. Het is dus bij wet verboden om hierop te discrimineren, maar uit de praktijk blijkt anders, zoals de getuigenis van Jennifer in La Capitale in december nog bewees. Ze werd berispt door beveiligingsmedewerkers omdat ze haar baby de borst gaf in het Westland Shopping Center in Anderlecht. Stoops vroeg vandaag staatssecretaris Ben Hamou naar de geplande stappen om borstvoedingsdiscriminatie aan te pakken. Zelf ziet ze aanpassingen van de openbare ruimte als deel van de oplossing. 'Jonge mama's hebben het recht hun kind te voeden in de openbare ruimte, alleen volgt het besef daarvan in de publieke opinie tergend traag. Wat de perceptie kan helpen bijstellen, is volop inzetten op een borstvoedingsvriendelijke publieke ruimte. Want onze publieke ruimte moet uitnodigen in plaats van beperken,' aldus Stoops. Zo wil Stoops bijvoorbeeld werk maken van baby rooms in openbare gebouwen. Door zulke ruimtes te voorzien kan de openbare ruimte al een stuk inclusiever gemaakt worden. 

Stoops, ook gemeenteraadslid in Brussel Stad, schreef actief mee aan de motie 'Safe in the city', die inzet op welzijn en veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte. Die stappen vooruit zouden in heel het Gewest gezet moeten worden, vindt Stoops. Niet alleen in uitzonderlijke situaties, zoals de tijdelijke ontoegankelijkheid van een baby corner, maar bij elke beslissing zou er gender mainstreaming (ingrepen om de gelijkheid van mannen en vrouwen in de openbare ruimte te verbeteren) toegepast moeten worden. 

'We moeten vrouwen vanaf het prille begin bij alle beleidskeuzes betrekken. Zoals rechter en icoon Ruth Bather Ginsburg stelde: 'Women belong in all places where decisions are being made.' Hoog tijd dat we dat serieus nemen en meer perspectieven aan tafel uitnodigen bij het maken van beleidskeuzes,' aldus Stoops.

Ook Unia stelde in de commissie dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is wat het inclusief maken van openbare gebouwen betreft. Staatssecretaris Ben Hamou zei te bekijken hoe ze deze vorm van discriminatie kan opnemen in de aankomende Brusselse code rond discriminatie. Concrete acties op het terrein kon de staatssecretaris voorlopig niet meedelen.