Lotte Stoops (Groen) vraagt geluidsvervuiling zichtbaar te maken

24 Februari 2021

Lotte Stoops (Groen) vraagt geluidsvervuiling zichtbaar te maken

"Lawaaivervuiling zorgt niet alleen voor overprikkeling, het is ook schadelijk voor je gezondheid."

Door de coronacrisis werd het een stuk stiller in Brussel. Toen in maart 2020 niet-essentiële verplaatsingen verboden werden en thuiswerk verplicht, daalde de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer - en bijhorende lawaaihinder - drastisch. Net als luchtvervuiling is lawaaivervuiling een stille doder. Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen) vroeg vandaag minister Maron om werk te maken van meer sensibilisering. 'Geluidshinder visueel maken, draagt bij tot bewustwording van het probleem, wat een belangrijke stap is in het aanpakken ervan,' aldus Stoops.

Concreet vroeg Stoops naar de plannen om Brusselaars te betrekken bij het meten van geluidspollutie. Ze stelde ook voor om lawaai visueel met beelden zichtbaar te maken in de stad, los van taal. 'De Brusselaars ervaren dagelijks het lawaai in onze stad. Samen met hen kunnen we de decibels in kaart brengen. Dat kunnen we overigens ook letterlijk doen: door lawaai zichtbaar te maken via meetpunten en door te sensibiliseren via affiches zorgen we voor een grotere bewustwording van het probleem.'

Minister Maron reageerde positief op de vragen van Stoops. De minister zei dat overleg tussen Leefmilieu Brussel en stadsbeweging BRAL, om een citizens science project te lanceren, wordt opgestart. Daarnaast bevestigde de minister dat er werk gemaakt zal worden van de visualisatie van lawaai in het straatbeeld. In de zomers van 2019 en 2020 gebeurde dat al in parken. De minister lichtte vandaag toe dat er ook op andere plaatsen in de openbare ruimte visualisatie van lawaai komt. Stoops reageert tevreden: 'Door lawaaihinder aan te pakken, zetten we opnieuw een belangrijke stap richting een stad op mensenmaat. Sensibilisering speelt daarbij een belangrijke rol en de openbare ruimte is de plek bij uitstek om alle Brusselaars te bereiken.'

In maart vorig jaar daalde het aantal auto’s in het Gewest van ongeveer 75.000 naar 30.000 per dag. Heel wat Brusselaars merkten dat daarmee ook de lawaaivervuiling in de stad sterk afnam. Dag in dag uit in een lawaaierige omgeving doorbrengen is schadelijk voor de gezondheid. De plotse lockdown in maart zorgde voor welgekomen verlichting. Stoops: 'Lawaaivervuiling zorgt niet alleen voor overprikkeling, het is ook schadelijk voor je gezondheid. Daarom is het erg belangrijk om het probleem van geluidspollutie in onze stad aan te pakken en zo een stuk aangenamer te maken voor de Brusselaars.'