Meerderheidspartijen Brussels Parlement vragen openstelling Koninklijk Park van Laken

23 Februari 2021

Meerderheidspartijen Brussels Parlement vragen openstelling Koninklijk Park van Laken

De meerderheidspartijen in het Brussels Parlement dienden vandaag een ontwerpresolutie in voor de gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Park van Laken voor het publiek. Hiermee willen ze een antwoord bieden op de nood aan meer toegankelijke groene ruimte voor de Brusselaars. De vraag om het park open te stellen leeft al lang onder de Brusselse bevolking.

Het Koninklijk Park heeft een oppervlakte van 186 ha, het equivalent van meer dan 250 voetbalvelden. Afgezien van de jaarlijkse openstelling van de koninklijke serres en een deel van de tuinen, is het park afgeschermd voor publiek. Het parlement dringt er bij de regering op aan om de Koninklijke Schenking te vragen het park deels open te stellen, zoals de Schenking eerder al deed met het Dudenpark of de Tuinen van de Bloemist.

Hoewel het Brussels Gewest over het algemeen goed voorzien is van groene ruimten, zijn deze ongelijk verdeeld over het grondgebied en niet allemaal toegankelijk voor het publiek. In Brussel is een groot verband te zien tussen de socio-economische realiteit en de (nabije) toegankelijkheid van groene ruimtes. In de voornamelijk armere kanaalzone waar een tevens zeer jonge bevolking schreeuwt om ruimte is de nood aan meer groen hoog. Gedeeltelijke openstelling van het Park van Laken zou gezien de centrale ligging de nood aan meer toegankelijk buurtnatuur meteen verlichten. Ook voor bezoekers en toeristen van Brussel zou het park een grote meerwaarde betekenen. Voor de meerderheidspartijen die de resolutie indienen is het vanzelfsprekend dat de privacy van de koninklijke familie evenwel als de bescherming van de aanwezige fauna en flora gegarandeerd moet blijven.

In het verleden werd het voorstel voor opening al verschillende keren op tafel gelegd, zowel door (toenmalige) oppositie- als meerderheidspartijen, maar zonder succes. Vandaag is er voor het eerst een brede meerderheid die samen een resolutie indient om aan te dringen op de gedeeltelijke opening. De verwachting is dat het initiatief ook bij de oppositie brede steun zal genieten.

Hilde Sabbe - one.brussels-sp.a

'In deze COVID-tijden is het pijnlijk duidelijk geworden. Voor veel Brusselaars is er een groot gebrek aan buitenruimte. Te weinig publiek groen om in te ontspannen. Terwijl er in Laken een grote groene long ligt, achter de paleismuren, die we kunnen openstellen voor het publiek.'

Lotte Stoops - Groen

'Zeker in de armere Lakense wijk en de kanaalzone zou meer buurtnatuur de levenskwaliteit van de Brusselaars enorm doen toenemen. We willen dus de hekken openstellen en de broodnodige ademruimte en ruimte voor ontmoeting mogelijk maken, met respect voor de aanwezige biodiversiteit.'

Khadija Zamouri - Open Vld

'De covidpandemie heeft aangetoond dat Brusselaars nood hebben aan groene ruimtes om mentaal en fysiek gezond te blijven, het is dan ook geen luxe om een deel van het Koninklijk park open te stellen voor de burgers van onze stad.