N-VA-dreigement belangenconflict staat goed bestuur in Brussel in de weg

07 Juni 2018

N-VA-dreigement belangenconflict staat goed bestuur in Brussel in de weg

Groen is verontwaardigd dat N-VA dreigt met een belangenconflict om het voorstel tot volledige decumul in Brussel tegen te houden. Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement: “Ik dacht altijd dat ook N-VA de macht van de burgemeesters in het Brussels Parlement wou inperken maar nu willen ze die net de hand boven het hoofd houden. Waren dat dan loze praatjes?”

Morgen wordt in het Brussels Parlement een ordonnantie besproken die het onmogelijk maakt om nog tegelijk burgemeester of schepen en parlementslid te zijn. De maatregel werd ingediend door Groen, Ecolo, PS, sp.a en DéFI. Zo willen we machtsconcentratie en belangenvermenging tegengaan en maken we het duidelijker voor de burger wie waarover beslist. 

Bruno De Lille (Groen): “Alleen merk ik tot mijn grote verbazing dat, voor ons parlement zich heeft kunnen uitspreken over de tekst, de N-VA al dreigt met een belangenconflict om deze maatregel sowieso tegen te kunnen houden. Dus aan de ene kant, hameren ze voortdurend op het belang van goed bestuur, maar nu ze de kans krijgen er iets aan te doen, willen ze ons de mond snoeren en een democratische stemming tegenhouden.”

Om vanuit het Vlaams Parlement een belangenconflict te kunnen inroepen tegen wetgeving in een ander gewest moet je bovendien kunnen aantonen dat de nieuwe maatregel de belangen van de Vlamingen schaadt. Het cumulverbod geldt echter voor alle burgemeesters, schepenen en parlementsleden, zowel Franstalig als Nederlandstalig.

Bruno De Lille (Groen): "De N-VA zegt dat dit slecht is voor de Nederlandstalige Brusselaars maar geeft geen voorbeelden. Toon mij één Nederlandstalige schepen of parlementslid die hier anders behandeld wordt dan een Franstalige? N-VA dreigt met dit belangenconflict uit eigen partijbelang, maar houdt geen rekening met de belangen van Brusselaars. Ze zijn als de dood dat de Vlamingen dit ook een goed idee zouden vinden zodat hun cumulerende parlementsleden daar ook geld en macht zouden verliezen."

Groen lanceert daarom opnieuw de oproep naar zowel N-VA, CD&V als Open VLD om eindelijk werk te maken van goed bestuur in Brussel en het cumulverbod morgen in de plenaire zitting van het parlement goed te keuren. 

Bruno De Lille (Groen): “We geven deze strijd niet op. Zelfs een belangenconflict kan dit voorstel slechts tijdelijk blokkeren. Er is een nieuwe politieke cultuur in Brussel nodig en een cumulverbod is daarin een belangrijke stap.”