Nood aan 40 lagere én 40 middelbare scholen in Brussel tegen 2024. 'Inspanningen voor Brussel moeten minstens vervijfvoudigen.'

21 Mei 2021

Nood aan 40 lagere én 40 middelbare scholen in Brussel tegen 2024. 'Inspanningen voor Brussel moeten minstens vervijfvoudigen.'

Uit het antwoord van collegelid Gatz op een vraag van Arnaud Verstraete, Groen-fractieleider in de Raad van de VGC (Brussels Parlement) blijkt dat er tegen 2024 nood is aan een investering van maar liefst 550 miljoen euro om de nood aan Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad op te vangen. Ter vergelijking: de voorbije 14 jaar werd in totaal 480 miljoen geïnvesteerd. Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse minister van Onderwijs is dus ook verantwoordelijk voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Verstraete: 'Deze cijfers maken pijnlijk duidelijk dat de investeringen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs veel te laag zijn. Wij waarschuwden hier al jaren voor. Alle zeilen moeten bijgezet worden om deze situatie recht te trekken en plaats bij te creëren voor de Nederlandstalige Brusselse leerlingen.'

40 extra lagere én 40 extra middelbare scholen op minder dan 4 jaar tijd: zoveel scholen zijn er nodig de nood aan Nederlandstalig onderwijs op te vangen in Brussel. De Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts, heeft de sleutel in handen om deze situatie recht te trekken, meent Verstraete. 'De Vlaamse minister van Onderwijs is verantwoordelijk voor ál het Nederlandstalig onderwijs, ook dat in Brussel. De cijfers vandaag stellen haarscherp dat de geleverde inspanningen de voorbije jaren ontoereikend waren, iets waar de Brusselse leerlingen en hun ouders nu de dupe van worden. Wij vragen dat de inspanningen minstens vervijfvoudigd worden, dat is de enige manier om hier uit te geraken."

De nood aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel is zeer hoog. Op dit moment leven honderden Brusselse kinderen en hun ouders in onzekerheid of ze 1 september in een Brusselse school kunnen starten. De situatie is dus al precair en dreigt helemaal te ontsporen als de nodige investeringen niet gebeuren. 'Dat er nood is aan veel meer investeringen, valt niet meer te ontkennen. Ik hoop dat deze cijfers een wake-upcall zijn voor de minister en dat hij al het nodige zal doen om deze situatie te herstellen.'