Ook in Brussel verzekeren Nederlandstalige scholen opvang in paasvakantie

27 Maart 2020

Ook in Brussel verzekeren Nederlandstalige scholen opvang in paasvakantie

In de Brusselse Nederlandstalige basis- en secundaire scholen blijft zoals in Vlaanderen de opvang tijdens de paasvakantie open voor een beperkt aantal doelgroepen. De regie van die vakantie-opvang is in handen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel en de Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO).

Het aantal leerlingen dat in Vlaanderen en Brussel deze dagen nog op school wordt opgevangen is gestabiliseerd tot 1,5% in de basisscholen en 0,1% in de secundaire scholen. Thuisopvang was al het basisprincipe. Toch houden de basisscholen en de secundaire scholen ook in de paasvakantie de opvang nog open voor leerlingen die tot de volgende doelgroepen behoren: leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen; leerlingen in een kwetsbare thuissituatie; en leerlingen in het buitengewoon onderwijs en in de verschillende soorten onderwijsinternaten.

Die opvang zal verzekerd worden binnen de “contactbubbel” van de school: een groep mensen die al eerder contact hadden en die de komende weken zo gelijk mogelijk blijft. Want hoe minder contact er is met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt. Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. IBO’s worden daarbij eveneens beschouwd als een “contactbubbel”.

“In deze crisissituatie hebben we de krachten gebundeld om snel tot een oplossing te komen”, zegt Elke Van den Brandt, Collegevoorzitter VGC. “We schakelen het opvangpersoneel van de buitenschoolse kinderopvang mee in om scholen te ondersteunen. Met deze samenwerking voorzien we een kwalitatieve opvang voor de kinderen die dat nodig hebben. Brusselaars tonen eens te meer hun solidariteit in deze moeilijke periode.”

“Ook in Brussel willen we tijdens de paasvakantie tegemoet komen aan ouders die opvang nodig hebben voor hun kinderen als ze aan de gestelde voorwaarden voldoen. Ook voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Vooral voor ouders met cruciale beroepen in deze coronacrisis of voor de kinderen en jongeren uit gezinnen die kwetsbaar zijn, en zo zijn er in onze grootstad wel wat, is dit nodig”, zegt Sven Gatz, die in het VGC-college bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs.

Voor wie in aanmerking komt, is de opvang gratis. Voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen kan de school een attest of bevestiging van de werkgever vragen. De inschrijvingen voor deze paasopvang gebeuren op de school zelf.

De VGC voorziet volgende omkadering: voor één leerling één begeleider; voor twee tot acht leerlingen twee begeleiders; en voor negen en meer leerlingen drie begeleiders. Scholen die opvang organiseren, krijgen daarvoor 100 euro per dag per begeleider. De opvang vindt plaats op werkdagen van 8 tot 16u30.

Het Onderwijscentrum Brussel blijft tijdens de paasvakantie voor de scholen beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning van de opvang. Ook de VGC blijft bereikbaar indien er vragen zijn van ouders (via telefoon op 02/563.05.80 en 02/563.03.45 of via mail op [email protected]).