Opinie: Hoe N-VA naast Marrakesh ook Katowice saboteert

10 December 2018

Opinie: Hoe N-VA naast Marrakesh ook Katowice saboteert

De roep van de 75.000 deelnemers aan de klimaatmars in Brussel kon niet duidelijker zijn: klimaatactie is nodig, en wel nu. België zou het goede voorbeeld moeten geven op de COP24 klimaattop, maar ons land blijft voorlopig hopeloos achter op andere Europese landen. Hoe is het zover gekomen dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort wat betreft klimaatambitie? Één woord: sabotage. Het Belgisch klimaatbeleid is namelijk al jaren slachtoffer van de molpraktijken van de N-VA.

 

Momenteel vindt de 24e VN-klimaatconferentie (COP24) plaats in Katowice, Polen. Op de COP24 is het de bedoeling dat de lidstaten die zich drie jaar geleden achter het Parijsakkoord schaarden, nu stappen gaan zetten om de nationale klimaatambities op te drijven. De urgentie is er; de echte uitdaging zal zijn om de regeringsleiders zo ver te krijgen dat ze akkoord gaan met verhoogde klimaatambities en werk maken van de noodzakelijke snelle en ongeziene verandering.

België zou daarbij het goede voorbeeld moeten geven, maar door een saboteur aan de regeringstafel in de vorm van de N-VA en fragmentatie van het klimaatbeleid bungelt ons land onderaan de lijst van klimaatambitieuze Europese landen. In 2015 werd België op de eerste dag van de historische klimaattop in Parijs nog verkozen tot "Fossiel van de dag", de prijs van de schande.

Als we kijken naar hoe ons land scoort op een aantal van haar belangrijkste klimaatdoelstellingen die tegen 2020 behaald moeten zijn, zien we een triest plaatje: België zal er geen enkele behalen. Zowel op het vlak van energie uit duurzame bronnen, minder energieverbruik, als uitstoot van broeikasgassen lopen we hopeloos achter. De uitstoot van broeikasgassen is de laatste jaren zelfs toegenomen. Met vier verschillende ministers die wegen op het klimaatbeleid in België, lijkt elke coherentie voor een eenduidige klimaatstrategie te ontbreken.

De uitdagingen voor de toekomst zijn nog groter: volgens de bestaande plannen moet tussen 2020 – 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35% teruggedrongen worden. Daarvoor is een grondige bijsturing van het beleid nodig; op deze manier gaan we er zeker niet geraken.

Klimaatsaboteur

Want niet alleen blijven ambitieuze klimaatmaatregelen uit, België heeft op verschillende regeringsniveaus te maken met een heuse klimaatsaboteur in de vorm van de N-VA. In de afgelopen jaren trapte de partij keer op keer op de rem en zorgde door bewuste sabotagetechnieken voor lagere doelstellingen en gebrek aan ambitie.

In december 2015, na onderhandelingen die zes jaar aansleepten, werden de vier ministers bevoegd voor klimaat het eens over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. De reden voor de ellenlange onderhandelingen: N-VA gaf telkens tegengas om een politiek akkoord te bereiken. 
Ook voor de verdeling voor de periode 2021-2030 blokkeert N-VA alle vooruitgang; de partij wil niet beginnen met onderhandelen tot er een nationaal klimaatplan op tafel ligt, wat zeer waarschijnlijk niet voor eind 2019 zal gebeuren.

Dan het Energiepact. Over het voorstel voor een Energiepact werd begin dit jaar maandenlang onderhandeld door de vier verantwoordelijke ministers. N-VA stond hier wederom in de weg van echte oplossingen, met name over de kernuitstap. Uiteindelijk is de partij erin geslaagd de boel zelfs dermate te saboteren dat er geen Energiepact is gekomen dat gesteund wordt door alle regeringsniveaus, maar enkel een afgezwakte versie als onderdeel van de federale energiestrategie.

In juni van dit jaar stond de Vlaamse regering dankzij N-VA op de rem voor ambitieuzere Europese hernieuwbare energiedoelen. Om het klimaatakkoord van Parijs na te leven, moeten de doelen worden opgekrikt van 27% naar 35%, maar Vlaanderen eiste om een doel van 27% te behouden. Deze week onthield België zich bij de stemming voor de definitieve tekst, waarin het doel op 32% was gezet.

En dan dinsdag, twee dagen na een klimaatmars waar 75.000 mensen voor op straat kwamen, stemde België samen met Tsjechië als enige EU-lidstaat tegen een nieuwe richtlijn voor meer energie-efficiëntie. Dit zou gebeurd zijn na een dreigement van de N-VA om andere klimaatdossiers volledig te blokkeren bij goedkeuring van de richtlijn. De doelstellingen in het voorstel zouden zogezegd niet haalbaar zijn voor ons land - waarom zijn ze het dan wel voor quasi alle andere Europese landen?

Nu de COP24 in volle gang is, wordt het tijd dat België meer ambitie toont in haar klimaatbeleid en de schandelijke sabotage van de N-VA een halt toeroept. De klimaatmars van zondag kon niet duidelijker zijn: het draagvlak is nog nooit zo groot geweest. De jonge en toekomstige generaties verdienen een leefbare planeet en moeten gehoord worden; het klimaat wacht niet.

Groen wil snelle en sociaal rechtvaardige verandering zien: we weten dat het kan, het ontbreekt enkel aan politieke daadkracht. Het doel van daling in uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 moet opgekrikt worden naar 55%, we moeten naar een echte omslag naar hernieuwbare energie die veel groene jobs zal opleveren, het systeem van salariswagens moet worden afgebouwd en gekoppeld aan investeringen in proper openbaar vervoer, gezonde en diervriendelijke voedingskeuzes moeten de gemakkelijkste keuzes worden en we moeten investeren in meer groen.

Een slim en inclusief klimaatbeleid zorgt voor een gezonde, menselijke samenleving voor iedereen. We hebben nood aan een klimaatcoalitie zonder saboteurs die resoluut kiest voor de toekomstige generaties, en de durf toont om de nodige ambitieuze maatregelen te nemen.

 

Annemie Maes – Brussels Parlementslid (Groen) en lid van Belgische delegatie COP24
Johan Danen – Vlaams Parlementslid (Groen)