Brusselse groene cultuurschepenen ondersteunen hun kunstenaars en technici

25 Mei 2020

Brusselse groene cultuurschepenen ondersteunen hun kunstenaars en technici

De cultuurschepenen van Groen en Ecolo zijn zich sterk bewust van de problematische situatie waarin kunstenaars en technici vandaag verkeren. Door de coronacrisis zijn zij niet alleen in één klap vaak al hun inkomsten kwijt, door het gebrek aan een sociaal statuut, ontbreekt elk vangnet. Onder de impuls van Brusselse parlementsleden Lotte Stoops (Groen), Matteo Segers en Pierre-Yves Lux (Ecolo), verenigden de schepenen, die ieder in hun gemeente al maatregelen troffen, hun krachten. 'Veel cultuurwerkers kunnen niet terugvallen op een eenduidig sociaal statuut. Onze Brusselse cultuurschepenen stellen dan ook alles in het werk om hen zo veel mogelijk bij te staan en om samen met hen te werken aan een culturele relance. We menen het wanneer we zeggen dat we niemand achterlaten,' zegt Lotte Stoops (Groen).

Concreet onderzoeken de schepenen van Groen & Ecolo 10 maatregelen en bekijkt elke schepen vervolgens welke daarvan hij / zij kan realiseren in zijn / haar gemeente. De 10 maatregelen zijn er enerzijds om op korte termijn het bloeden te stelpen, anderzijds anticiperen ze op de gevolgen van deze coronacrisis die nog lang zullen nazinderen. Bovendien wordt op deze manier de relatie versterkt tussen de cultuursector en de lokale politiek. Concreet gaat het om het onderzoeken van de volgende punten:

 1. Het prioritair herprogrammeren van artiesten, groepen en organisaties die geannuleerd moesten worden, hen gedeeltelijk compenseren van het afgesproken gage en/of terugbetalen reeds gemaakte onkosten.
 2. Een clausule opnemen bij alle steunmaatregelen aan structurele instellingen dat een deel van de steun moet doorvloeien naar betrokken individuele kunstenaars / technici / freelancers.
 3. Het aanpassen van cultuurgerelateerde lokale belastingen voor het jaar 2020 (bv. bioscoopbelasting voor buurtbioscopen, belasting op filmen in de openbare ruimte, onroerendgoedbelasting voor culturele huizen en cultuurwerkplekken, enz.).
 4. Het organiseren van een corona-oproep voor projecten met snelle procedure.
 5. Het uitbouwen van een lokaal solidair cultuurfonds om financieel steun te verlenen aan (sociaal-) culturele verenigingen en individuele kunstenaars die naast de noodsteunmaatregelen van de andere beleidsniveaus vallen.
 6. Het introduceren van mecenastickets: Brusselaars steuntickets aanbieden om lokale cultuurspelers te helpen.
 7. Het opzetten van een vitrine voor 100% lokale artiesten in de (semi-)publieke ruimte. Kunst een plaats geven in het dagelijks leven van de gemeente, zowel voor kunstenaar als publiek. 
 8. Het pro-actief adverteren van lokale kunstenaars en hun werk: via gemeenteblad, billboards, website, …
 9. Het alternatief ruimtegebruik onderzoeken (zowel binnen als buiten) en het uitbouwen van ateliers en werkruimtes voor lokale kunstenaars & huur van ateliers en werkruimtes verdagen.
 10. Het uitnodigen van cultuurpartners aan tafel om zoveel mogelijk perspectieven van de complexe structuur van de sector te vatten in het steunbeleid en het cultuurbeleid van de toekomst.

 

De schepenen van Groen en Ecolo zijn hier samen concreet mee aan de slag gegaan. Door de krachten te bundelen willen ze niet alleen de Brusselse kunstenaars en hun entourage ondersteunen, maar hen ook als partner vertegenwoordigen in het grotere debat waarin zij niet genoeg gehoord worden.

 

Enkele voorbeelden:

 • In Schaarbeek is een solidariteitsfonds opgericht om culturele organisaties en individuele kunstenaars financieel te ondersteunen. Het eerste concrete resultaat is nu al geliefd met www.1030love.com
 • In Ukkel is 'Coronavida1180 gelanceerd, een oproep naar kunstenaars om hun werk online te exposeren op een website in afwachting van een expositie na de crisis
 • Het groot relanceplan van Elsene staat bijna op punt. De schepenen van Cultuur zorgden intussen al voor een online kunstplatform en ondersteunen acties die kunstenaars een vergoeding geven.
 • Ook Sint-Gillis - waar de schepenen eerder al #kunstvanuituwkot1060 organiseerden - maakt de komende weken hun relanceplan bekend. 
 • Vorst kondigde hun herstelplan voor de cultuursector eerder al aan.

'Het zijn de eerste solidaire engagementen die we aangaan met onze schepenen. Kunst in allerlei vormen geeft mensen tijdens deze crisis zoveel steun en troost. Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat kunstenaars kunnen blijven ontroeren, vandaag en in de toekomst. Dit is een uitzonderlijke crisis van lange duur voor kunstenaars en hun entourage. Ons antwoord op deze culturele lockdown moet zowel op korte als middellange en lange termijn even uitzonderlijk zijn,' aldus Pierre-Yves Lux, Brussels Parlementslid voor Ecolo.