Groen en Ecolo samen tegen waterarmoede

06 Mei 2020

Groen en Ecolo samen tegen waterarmoede

Groen en Ecolo dienen samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel van ordonnantie in die waterarmoede in Brussel moet tegengaan. 'Toegang tot drinkbaar water is een basisrecht. Het moet beschouwd worden als gemeengoed, een common. Met deze ordonnantie dragen we bij aan de strijd tegen waterarmoede,' zegt Lotte Stoops, Brussels Parlementslid voor Groen. Het voorstel pakt bovendien een ongewenst en onrechtvaardig gevolg aan van de wijziging van de ordonnantie van 2019 , waar begin maart van dit jaar veel commotie over ontstond. 

Concreet stellen Groen en Ecolo samen met de andere meerderheidspartijen 4 dingen voor:

  • We zorgen voor een wettelijke basis om de nieuwe toepassing van het progressieve tarief voor individuele watermeters op te schorten. Door de nieuwe toepassing zouden collectieve meters uit de boot vallen: zij zouden een lineair tarief krijgen. Op die manier bouwen we tijd in voor een sociale omkadering samen met de werkgroep rond waterarmoede waarin Vivaqua, Brugel, de Federatie van de Brusselse OCMWs, de Koning Boudewijnstichting, Infor Gaz Elec en diverse sociale organisaties zitten. Zo kunnen we samen een rechtvaardig tariferingsstelsel uitwerken voor zowel de lineaire als de progressieve tarifering, dat bepaald wordt vanuit verschillende perspectieven.

  • Ook de inwerkingtreding van het algemene nieuwe tariefstelsel, dat Brugel volgens de nieuwe methodologieën zal goedkeuren en gepland staat voor 1/1/2021, verlaten we naar 1/1/2022. Op deze manier laten we de lancering samenvallen met de invoering van een systeem van sociale tarifering voor wie daar nood aan heeft.

  • Een waterfactuur is jaarlijks een grote rekening voor heel wat gezinnen. Door te werken met maandelijkse of driemaandelijkse facturen, krijgen Brusselaars de mogelijkheid de betaling van hun waterverbruik te spreiden. 

  • Wanneer de situatie het vereist - de coronacrisis is hier een duidelijke illustratie van - geven we de regering de mogelijkheid om de periode te verlengen waarin geen water afgesloten mag worden. 

'Door in te zetten op deze vier pijlers, vechten we verder tegen de waterarmoede die bestaat in Brussel,' aldus Lotte Stoops. 'Dit voorstel van ordonnantie zal voor een socialer waterbeleid zorgen, met als doel het aantal huishoudens dat moeite heeft om toegang te krijgen tot water, een basisrecht, te verminderen. Deze aanpassingen zijn een voorloper op de invoering van een sociaal tariferingsstelsel, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord.' Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 kampt één op de zes gezinnen in België met waterarmoede. In het Brussels Gewest heeft zelfs één op de vier gezinnen moeite om de waterfactuur te betalen.