Praktijktesten op de huurmarkt: Arnaud Verstraete (Groen) vraagt snellere invoering proactieve tests

11 December 2020

Praktijktesten op de huurmarkt: Arnaud Verstraete (Groen) vraagt snellere invoering proactieve tests

Een nieuw rapport over discriminatie, opgesteld door DGHI (Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie) bevestigt dat er sinds de start van de ordonnantie in september 2019 geen enkele praktijktest werd uitgevoerd. Voor Groen is daarmee definitief bevestigd dat de huidige regelgeving een lege doos is. Groen wil daarom zo snel mogelijk ook proactieve tests mogelijk maken. Op een vraag van Arnaud Verstraete, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement, kon staatssecretaris Ben Hamou vandaag niet bevestigen dat ze die zal invoeren. Nochtans had Ben Hamou in plenaire zitting in juni op een eerdere vraag van Verstraete aangekondigd dat ze dit zou doen. Verstraete: 'De huidige regelgeving brengt ons geen stap verder op vlak van discriminatie in huisvesting, het is een lege doos. Voor Groen moeten er zo snel mogelijk proactieve tests komen en ik ben bezorgd omdat de staatssecretaris daar nog aan lijkt te twijfelen.'

Vandaag bevestigt het verslag van de DGHI dat voor geen enkel van de 17 ingediende dossiers een praktijktest werd uitgevoerd en de teller dus nog steeds op nul staat. De experts in het verslag stellen vast dat de huidige regels te log zijn en alle effect missen, iets waar Groen al herhaaldelijk voor waarschuwde. De experts roepen net als de groenen op om proactieve testen mogelijk te maken, iets wat staatssecretaris Ben Hamou in juni beloofde. Vandaag wilde of kon de staatssecretaris echter niet expliciet bevestigen dat ze proactieve testen zou invoeren. Ze hield het in de commissie op het 'verduidelijken en versoepelen van de regels' en de aanwerving van 3 bijkomende VTE's. De staatssecretaris voegde toe dat ze 'hoopt om nog in 2021 een voorstel van wetgeving aan het parlement voor te kunnen leggen'. 

De tijd dringt echter. Het probleem van discriminatie stelde zich reeds scherp in Brussel, net als in andere grootsteden. Volgens de huidige regels mag er alleen een praktijktest worden uitgevoerd wanneer er al een klacht is over een persoon, én een ernstige aanwijzing én afwezigheid van uitlokking. Verstraete vraagt dat die cumulatieve voorwaarden verdwijnen en dat er proactief getest kan worden, bv. met "mystery calls". In de vorige regeerperiode dienden Groen en Ecolo hier al een voorstel voor in vanuit de oppositie.  Bovendien is dit ook wat de experts in het verslag van DGHI vragen. 

Zeker nu recent onderzoek aantoonde dat de situatie nog erger werd door coronacrisis en de bijhorende lockdown willen de groenen snelheid maken. 'Enkele maanden geleden vroeg Groen de staatssecretaris om werk te maken van proactieve praktijktesten. De belofte kwam er, maar de uitvoering laat op zich wachten. De tijd is echter op: dagelijks worden mensen slachtoffer van discriminatie bij hun zoektocht naar een thuis. Er is snel actie nodig,' aldus Verstraete.