Samenvattingen gemeenteraad Elsene

14 November 2022

Samenvattingen gemeenteraad Elsene

Lees de korte samenvatting van elke gemeenteraad! 

Benieuwd naar wat er beweegt in Elsene? Lees de korte samenvatting van elke gemeenteraad! 

Gemeenteraad van 20 oktober 2022

- Verderzetting van onze Brede Schoolwerking! Diversiteit, sociale ongelijkheid, talenkennis en armoede hebben een grote impact op leerkansen, daarom blijft de gemeente via Brede School activiteiten streven naar maximale ontwikkelingskansen voor elk kind. Lees er alles over in de volgende Info XL!

- Werkingssubsidies voor onze culturele partners La Loge, MEDEX - Musée éphémère de l'exil, Ohme en Orfeo Art en aan scholen De Wimpel en Lutgardis.

- Financiële ondersteuning van de vzw ‘Les amis de la voix des sans-papiers’. Zij zullen 2 gebouwen beschikbaar stellen met in totaal 100 opvangplaatsen. Een mooi initiatief om zo weinig mogelijk mensen de nacht te laten doorbrengen op straat.

- Projectsubsidies voor drie sociale en groene initiatieven:

  • Participatieve aanplanting van fruitbomen in de Akarovawijk.
  • Collectieve moestuin op de Agnes Varda site door Potagers Agnès Varda Met een extra focus op het verbeteren van de biodiversiteit en de organisatie van ontmoetingen voor groot en klein in en rond de tuinen!
  • Renovatie en onderhoud van een collectieve buurtcompost.

Gemeenteraad van 29 september 2022

- Een wissel op de Elsense gemeenteraad! Merci Marie-Carmen Bex voor je harde werk en welkom aan Gilles Vanden Burre. 

- We werken aan een heldere reglementering voor colivings: op naar kwaliteitsvolle en veilige colivings. LEES MEER

- Extra subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedankt Elke Van den Brandt. Goed voor:

  • meer fietsparkings
  • extra infrastructuur ter bevordering van de verkeersveiligheid
  • aanstelling projectleider voor de concretisering van het Lokale Mobiliteitscontract Flagey-Vijver.

- Officiële bevestiging verkeersluwe zone in de Keienveldstraat (tussen de Koninklijke-Prinsstraat en de de Stassartstraat)

- Toekenning van subsidie aan Flagey.

Gemeenteraad van 8 september 2022

- Met opgeladen batterijen terug aan de eerste gemeenteraad van het nieuwe schooljaar gestart! En meteen al een nieuw gemeenteraadslid dat de eed aflegde. Welkom Bernardo Rosa Rodrigues. 

- Motie om het recht op abortus grondwettelijk te verankeren en de fundamentele vrijheid van de vrouw om over haar lichaam te beschikken te beschermen goedgekeurd.

- Goedkeuring van één gemeenschappelijk regioreglement voor alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken: vanaf september 2023 slechts 1 gratis lidkaart voor iedereen en een nog sterkere samenwerking tussen de Brusselse bibliotheken.

- Werkingssubsidies toegekend aan Musée des Enfants - Kindermuseum KUUMBA VLAAMS-AFRIKAANS HUIS Kaos, Elzenhof Elsene en Den Teirling Vzw. Socio-culturele organisaties met dagelijkse impact voor de Elsenaren blijven we graag structureel steunen.

- Toekenning van projectsubsidie voor ‘Avant que j’oublie’. Van 30/09 tot 2/10 hedendaagse kunst in de openbare ruimte rond de vijvers van Elsene.