Groen Brussel wil gelijklopende schoolvakanties

03 Maart 2023

Groen Brussel wil gelijklopende schoolvakanties

Gezinnen met kinderen in de verschillende onderwijssystemen staan voor problemen.

De vakantieregeling voor het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs loopt sinds dit schooljaar niet meer gelijk. Dat zorgt bij vele Brusselse gezinnen voor problemen. Dat blijkt nog maar eens tijdens deze krokusvakantie. Groen stelt voor dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel het nieuw systeem toepast. Dat is praktischer, maar heeft ook belangrijke pedagogische voordelen. Groen-parlementslid Arnaud Verstraete vraagt in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de vakantiekalenders op elkaar af te stemmen.

Sinds dit schooljaar geldt in het Franstalig onderwijs een nieuwe vakantieregeling: een kortere zomervakantie met 4 langere rustperiodes tijdens een meer evenwichtig opgedeeld schooljaar. In het Nederlandstalig onderwijs werd ondanks vanzelfsprekende voordelen actoren beslist om voorlopig alles bij het oude te laten.

Deze krokusvakantie, die in het Franstalig onderwijs een week langer duurde dan in het Nederlandstalig onderwijs, stelde dat nog eens scherp. “Gezinnen met kinderen in de verschillende onderwijssystemen staan voor problemen: vakanties lopen niet meer gelijk en ouders moeten voor de verschillende periodes opvang voorzien", zegt Verstraete. Maar ook voor de organisatie van het openbaar vervoer, speelpleinwerking, jeugdwerk, buitenschoolse opvang, vakantie- en sportkampen, … zorgt de verschillende regeling voor grote uitdagingen. "Terwijl vele ouders graag gebruik maken van het aanbod in beide talen kunnen ze nu enkel terugvallen op het Nederlandstalig vakantieaanbod en omgekeerd. Dit gaat ten koste van de meertaligheid, wat net zo cruciaal is voor Brusselaars."

Ook voor leerkrachten ligt het moeilijk. Hoewel het een goede zaak zou zijn dat meer Franstalige leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs les zouden geven en vice versa, zet de verschillende regeling ook daar een rem op. Het is bijvoorbeeld moeilijk haalbaar voor een leerkracht wiens kinderen les volgen in het Franstalig onderwijs om les te geven in het Nederlandstalig onderwijs en omgekeerd. 

Door de twee verschillende systemen tegelijk te hanteren, laten beleidsmakers de Brusselaars in de steek, vindt Verstraete. “De problemen zullen zich nog scherper doen voelen in de paasvakantie, die in beide systemen op een volledig ander moment valt (1 tot 14 april in het Nederlandstalige onderwijs; 1 tot 14 mei in het Franstalig onderwijs)", hekelt Verstraete. "Volgend schooljaar zal dat ook gelden voor de krokusvakantie. Gezinnen met kinderen in beide systemen zullen dus niet samen vakantie kunnen nemen. Het zal ook niet mogelijk zijn om gebruik te maken van het vakantieaanbod in een andere taal dan die waarin een kind school loopt.”

Voorlopig wil Vlaanderen het Franstalige voorbeeld niet volgen. Nochtans zijn er pedagogische voordelen aan verbonden: tijdens een langere herfst- en krokusvakantie kunnen leerlingen beter op adem komen en dankzij een kortere zomervakantie gaat er minder leerstof verloren, wat vooral kwetsbare leerlingen ten goede komt. Daarom pleit Groen Brussel dat het Nederlandstalig onderwijs het systeem uit Franstalig België overneemt.