Taaltesten voor kleuters: geen one size fits all

06 November 2019

Taaltesten voor kleuters: geen one size fits all

"De taalontwikkeling van de ketjes moet op de eerste plaats komen. Want een zelfde, simplistische one size fits all is niet in het belang van onze kinderen." 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, kondigde maandag aan dat hij een verplichte taaltest zou willen invoeren voor alle kleuters in de derde kleuterklas.

Arnaud ondervroeg VGC-collegelid Gatz vandaag over de gevolgen voor de leerlingen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. Bij een onvoldoende score zouden ze extra ondersteuning moeten krijgen of een verplicht taalbadjaar volgen. Door de populariteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en het meertalige karakter van het doorsnee Brusselse gezin zou deze verplichte taaltest van grote invloed kunnen zijn in Brussel. Er is dan ook behoefte aan dialoog.

De taalontwikkeling van de ketjes moet op de 1e plaats komen. Want een zelfde, simplistische one size fits all-aanpak voor alle kleuters is niet in het belang van onze kinderen. Of lange taalbaden voor afgezonderde groepen leerlingen met een taalachterstand voordelig zijn voor de taalontwikkeling is trouwens maar de vraag. 

De taaltest kan een nuttig instrument zijn voor onze leerkrachten, als we ze de nodige vrijheid geven om er gepast mee om te gaan. Een taaltoets, per definitie een momentopname is van de taalontwikkeling, is maar één element in de bredere evaluatie van het taalniveau. Waar wij willen op inzetten is een krachtige taalleeromgeving met taalgerichte ondersteuning waarin onze leerkrachten een essentiële rol spelen.