Twee bouwvergunningen voor meer fietscomfort en verkeersveiligheid in Jette

27 Mei 2024

Twee bouwvergunningen voor meer fietscomfort en verkeersveiligheid in Jette

Onze kinderen hebben recht op een veilige route naar school. Voor mij is dit een prioriteit die zich enerzijds vertaalt in infrastructuurwerken en anderzijds in sensibilisering gevolgd door politiecontroles aan de schoolpoort.

Een coherent fietsbeleid combineert verschillende maatregelen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de twee meest recente bouwvergunningen toegekend aan de gemeente Jette. De eerste gaat over een fietspad op het zuidelijk deel van de Heilig Hartlaan, tussen de Secretinlaan en het rondpunt Lorge. De tweede betreft een beveiligde fietsenstalling aan de Jetse omnisportzaal, op nog geen 100 meter van de plek waar het nieuwe fietspad komt.

Veilig naar school

De brug over de spoorweg en het stuk Heilig Hartlaan tot aan het rondpunt Lorge is vandaag een ontbrekende schakel van ongeveer 300 meter. Een belangrijk plek nochtans, met in de buurt zowel scholen, als sportinfrastructuur, parken, een ziekenhuis en het stationsplein. Het toekomstige fietspad waarvoor we recent een bouwvergunning kregen zal de route naar het Heilig Hart college en collège Sacré Coeur aanzienlijk veiliger en gezonder maken voor de fietsende kinderen en hun ouders. Op die manier kunnen we nog meer scholieren overtuigen met de fiets te komen.

Nathalie De Swaef, schepen van Mobiliteit : "Onze kinderen hebben recht op een veilige route naar school. Voor mij is dit een prioriteit die zich enerzijds vertaalt in infrastructuurwerken en anderzijds in sensibilisering gevolgd door politiecontroles aan de schoolpoort.”

Het nieuwe fietspad zal de gewestelijke fietsroute 12b op Jets grondgebied vervolledigen. Vorig jaar al kregen we positief nieuws van het Bike Fonds van de Koning Boudewijnstichting die ons liet weten dat ons subsidiedossier is goedgekeurd. En nu is er dus ook de bouwvergunning.

Ook voor voetgangers is de vergunning een goede zaak. Heel wat jonge kinderen fietsen nu immers op het voetpad. Op het smalste stuk kunnen automobilisten de fietsers vandaag niet reglementair inhalen. Ook voor hen zal de situatie dus verbeteren. Wel verdwijnen er parkeerplaatsen. De gemeente heeft echter met NMBS onderhandeld over parkeren op de parking achter het station, waar altijd plek is. De parking is gratis in de week van 17u tot 8u en heel de zaterdag en zondag.

De werken kunnen dit jaar niet meer starten. Gezien de twee grote werven in de buurt, nl de heraanleg van de Theodorstraat en het project Kerkhof van Jette, kunnen de werken pas plaats vinden wanneer deze werven helemaal afgerond zijn.

Met een gerust hart sporten

Het toekomstige fietspad zal ook voor de gebruikers van het omnisportcentrum een meerwaarde zijn. Maar voor hen is er nog meer goed nieuws. We ontvingen deze maand ook de vergunning voor de installatie van een overdekte en beveiligde stalling voor fietsen en steps naast het Omnisportcentrum, een gebouw van 9 op 6 meter, met plek voor 30 fietsen en 12 steps.

Uit een enquête bij de regelmatige gebruikers bleek dat twee derden hun mobiliteit zou willen wijzigen en met de fiets of step komen indien ze zeker zouden zijn dat hun vervoermiddel veilig binnen staat terwijl ze sporten.

Schepen Nathalie De Swaef: “Een coherent fietsbeleid betekent inzetten op verschillende maatregelen. Met deze twee recente bouwvergunningen kunnen we in de toekomst alweer een serieuze stap vooruit zetten.”