Verkeersveiligheid

18 December 2017

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een basisrecht. Elke inwoner, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen verplaatsen.

  • Stads- en dorpskernen autoluw.
  • Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest moet van 30 kilometer per uur de norm maken in Brussel. 
  • Zwaar vrachtvervoer moet zo veel mogelijk uit woonkernen gehouden worden. 
  • Meer middelen voor afgescheiden fietspaden en voetpaden, om conflicten met sneller en zwaarder verkeer zo veel mogelijk te vermijden.