Luchtkwaliteit

18 December 2017

Luchtkwaliteit

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Het kan anders: ons plan voor propere Brusselse lucht

  1.   Meer (elektrische) fietsen en proper collectief vervoer in plaats van auto’s en individueel gemotoriseerd vervoer

  2.   Propere, zuinige MIVB bussen en vuilniswagens

  3.   Vergroening van de autofiscaliteit door de invoering van ecoscore en een slimme kilometerheffing in heel Brussel

  4.   Een mobiliteitsbudget voor iedereen in plaats van het huidige systeem van salariswagens

  5.   Wereldgezondheidsnormen hanteren om de luchtkwaliteit te meten in plaats van de zwakkere Europese normen

  6.   Pollutiepiekplan aanpassen waardoor het automatisch in werking treedt als de luchtkwaliteit slecht is

  7.   Aanplanten van extra bomen, struiken en stadsgroen als natuurlijke filter

  8.   Propere verwarmingstechnologie en een ambitieus renovatieprogramma voor publieke en privéwoningen

  9.   Meer online consulteerbare meettoestellen, met extra aandacht voor de zwarte punten en burgers hierbij betrekken

→ Onze tien voorstellen zijn een samenvatting van de resolutie voor een betere luchtkwaliteit door Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo). De resolutie voor structurele maatregelen voor gezonde lucht vond in november 2018 brede steun in het Brussels Parlement.

 

Meer info over onze meetactie
'NO2 Pollution' 2018 kan je hier vinden. Ook dit jaar voeren we metingen uit, van midden-februari tot midden-maart. Kijk hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Groen maakt zich ook sterk tegen de verbreding van de Ring rond Brussel. Meer asfalt trekt altijd meer verkeer aan en dit heeft tal van negatieve gevolgen, onder andere voor de luchtkwaliteit. Op onze website over de verbreding van de Ring kun je meer informatie vinden en ook lezen welke alternatieven we voorstellen.