Luchtkwaliteit

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Het kan anders: ons plan voor propere Brusselse lucht

  1.   Meer (elektrische) fietsen en proper collectief vervoer in plaats van auto’s en individueel gemotoriseerd vervoer

  2.   Propere, zuinige MIVB bussen en vuilniswagens

  3.   Dieselban tegen 2025 in heel het gewest

  4.   Vergroening van de autofiscaliteit door de invoering van ecoscore en een slimme kilometerheffing in heel Brussel

  5.   Een mobiliteitsbudget voor iedereen in plaats van het huidige systeem van salariswagens

  6.   Wereldgezondheidsnormen hanteren om de luchtkwaliteit te meten in plaats van de zwakkere Europese normen

  7.   Pollutiepiekplan aanpassen waardoor het automatisch in werking treedt als de luchtkwaliteit slecht is

  8.   Aanplanten van extra bomen, struiken en stadsgroen als natuurlijke filter

  9.   Propere verwarmingstechnologie en een ambitieus renovatieprogramma voor publieke en privéwoningen

  10.   Meer online consulteerbare meettoestellen, met extra aandacht voor de zwarte punten en burgers hierbij betrekken

→ Onze tien voorstellen zijn een samenvatting van de ingediende voorstellen van resolutie voor een betere luchtkwaliteit en dieselban door Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo).  

 

 

Meer info over onze meetactie
'NO2 Pollution' kan je hier vinden.