VGC college belooft vergroening van alle VGC-speelplaatsen tegen 2026

25 Juni 2021

VGC college belooft vergroening van alle VGC-speelplaatsen tegen 2026

'Niet alleen gaan klimaatspeelplaatsen extreme hitte in de stad tegen, een speelplaats met bomen en veel groen is ook veel avontuurlijker en leuker. Ze stimuleren spel en plezier en zijn daarom belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.'

Reeds 50 procent van de speelplaatsen van de Nederlandstalige scholen werd sinds 2013 vergroend. Die inspanning zal nu versneld worden zodat binnen 5 jaar alle VGC-speelplaatsen groener zullen zijn. Dat beloofde collegelid Sven Gatz in de plenaire vergadering van de VGC na een vraag van Arnaud Verstraete, fractieleider voor Groen. Die laatste is verheugd: 'Speelplaatsen zijn al te vaak betonnen, saaie pleinen die bij zomerse temperaturen hitte-eilanden vormen in de stad. Door ze te ontharden en te vergroenen, zorgen we ervoor dat ze bijdragen aan een leefbare stad.'

Acht jaar geleden begon de VGC met het vergroenen van speelplaatsen. Intussen kregen al 125 Nederlandstalige scholen een nieuwe speelplaats, waarvan 57 deze legislatuur. Die inspanningen zullen nu nog meer versneld worden, beloofde collegelid Gatz. Scholen kunnen subsidies aanvragen bij de VGC en samenwerken met verenigingen zoals Bûûmplanters. De versnelling komt er ook dankzij een bijkomend budget van 5 miljoen euro dat Minister van Klimaattransitie Alain Maron eerder vrijmaakte in kader van het project 'Re-Creatie'. De VGC-scholen zullen intekenen op de oproep van minister Maron, waardoor de inspanningen om de speelplaatsen te verduurzamen versneld kunnen worden.

'Niet alleen gaan klimaatspeelplaatsen extreme hitte in de stad tegen, een speelplaats met bomen en veel groen is ook veel avontuurlijker en leuker. Ze stimuleren spel en plezier en zijn daarom belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,' zegt Verstraete, die vroeg om de versnelling. Ook wijst de Groen-fractieleider op het positieve effect van bomen op een verbetering van de luchtkwaliteit, een belangrijk punt voor de groenen.


Openstellen voor de buurt
De speelplaatsen zullen overigens niet alleen de leerlingen plezier brengen. Het is de bedoeling dat heel de buurt van de nieuwe speelplaatsen zal kunnen genieten. Minister Maron kondigde eerder namelijk aan dat de speelplaatsen die subsidies krijgen om te vergroenen buiten schooltijd opengesteld worden voor de buurt, als een soort extra parken. Het is in die geest dat ook de VGC-speelplaatsen vernieuwd zullen worden.

'Met de vernieuwing van de speelplaatsen worden nieuwe stukjes groene ruimte gecreëerd, iets waar veel nood aan is in verschillende Brusselse wijken. Door de speelplaatsen open te stellen voor de buurt wordt de vraag naar meer groene ontspanningsruimte ineens opgevangen,' besluit Verstraete.