Voortaan proactieve praktijktesten mogelijk op Brusselse huurmarkt

06 Mei 2021

Voortaan proactieve praktijktesten mogelijk op Brusselse huurmarkt

Vandaag kondigde de Brusselse regering aan dat proactieve praktijktesten op de huurmarkt mogelijk zullen worden. Concreet betekent dit dat de huurmarkt doorlopend gescreend zal worden op discriminatie van huurders omwille van hun huidskleur, naam, geslacht, etc. De zware voorwaarden die voorheen golden, vallen dus weg. Groen-fractieleider Arnaud Verstraete legde dit voorstel al op tafel tijdens de vorige legislatuur en drong ook deze legislatuur al meerdere keren aan op een aanpassing van de strenge voorwaarden. 'Nu proactieve praktijktesten mogelijk gemaakt worden, zetten we een belangrijke stap richting een rechtvaardige huurmarkt.'

Tot nu toe konden alleen reactieve praktijktesten uitgevoerd worden. Pas wanneer er al een klacht was én een vermoeden van discriminatie na onderzoek, kon er overgegaan worden tot een praktijktest. Die optelsom van voorwaarden maakte de procedure te log, wat te zien was in de toepassing ervan: hoewel praktijktesten mogelijk zijn sinds 2019, werd er nog geen enkele uitgevoerd. Dat zal nu veranderen.


Verstraete, die herhaaldelijk waarschuwde dat die optelsom aan voorwaarden een struikelblok zou vormen, is tevreden dat de testen nu wél de nodige slagkracht krijgen : 'Voortaan moet er niet meer aan bepaalde voorwaarden voldaan worden vooraleer men een praktijktest op de huurmarkt mag uitvoeren. Dankzij die aanpassing zal er doorlopend getest kunnen worden en pakken we discriminatie écht aan.'


Proactief testen is de beste manier om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken. Dat wordt bewezen in Gent. Sinds praktijktesten daar zijn ingevoerd zijn de discriminatiecijfers op de huurmarkt spectaculair afgenomen.