Vraag aan de Minister: AI-projecten

06 Juli 2022

Vraag aan de Minister: AI-projecten

FARI zou de opdracht krijgen om AI via allerhande projecten meer tot bij de burger te krijgen en zou bovendien zorgen voor de ontwikkeling van een Brusselse educatieve hub of een 'AI Academy' en een open ervaringscentrum rond robotica en data.

In de commissie economie van 6 juli stelde Soetkin een vraag aan Minister Clerfayt over de stand van zaken van de vier artificiële intelligentie (AI)-projecten die opgestart zijn door het FARI-instituut. Lees hieronder haar vraag.

Het FARI-instituut, een onderzoeksorganisatie van de universiteiten VUB en ULB, werd vorig jaar opgericht met behulp van het Europees relanceplan. Er zal in het kader hiervan 10 miljoen euro in worden geïnvesteerd. De missie en slogan van FARI is 'AI for the common good', en het instituut belooft om de menselijke benadering centraal te zetten in haar onderzoekswerk, met een ethische en maatschappelijke insteek. FARI zou de opdracht krijgen om AI via allerhande projecten meer tot bij de burger te krijgen en zou bovendien zorgen voor de ontwikkeling van een Brusselse educatieve hub of een 'AI Academy' en een open ervaringscentrum rond robotica en data.

Begin dit jaar kondigde u aan dat er vier concrete projecten aan FARI zijn toegewezen. Het gaat om het ontwikkelen van een matching instrument tussen werkzoekenden en werkgevers, dat gebruikt kan worden door Actiris; de automatisering van de controle van de advertenties in verband met de verkoop van dieren op het internet; de ontwikkeling van een test voor administratieve vereenvoudiging om reglementen en formulieren van de administraties minder complex te maken; en de uitwerking van de grote lijnen van een gewestelijke strategie voor het gebruik van artificiële intelligentie door overheden in het Brussels Gewest.

Met deze vraag zou ik graag geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van deze projecten, en wat er eventueel nog gepland is in de toekomst voor het FARI-instituut.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Wat is de huidige stand van zaken van elk van de vier AI-projecten die aan FARI zijn toegewezen?

  • Wat is de voorziene einddatum van elk project?

  • Is er een tussentijdse en/of eindevaluatie voorzien per project? Hoe wordt beslist of de instrumenten die de projecten ontwikkelen al dan niet blijvend gaan zijn?

  • Hoe worden de algoritmes die voor de projecten worden ontwikkeld getraind en getest op bias? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat ze voldoende eerlijk, transparant, verantwoordelijk ('accountable') zijn en dat het te allen tijde duidelijk blijft hoe en waarom een algoritme tot een beslissing is gekomen? 

  • Ligt de eindbeslissing bij het algoritme of bij een medewerker? Bijvoorbeeld in het project bij Actiris: wordt er door een personeelslid van Actiris een besluit genomen op basis van de berekeningen en voorstellen van het algoritme, of wordt een belissing van het algoritme direct gecommuniceerd naar werkzoekenden en werkgevers zonder tussenkomst van een medewerker? 

  • Een van de lopende projecten bereidt een gewestelijke strategie voor over het gebruik van artificiële intelligentie door de Brusselse overheid. Kunt u meer vertellen over de verwachte inhoud van deze strategie?

  • Welke projecten zijn er nog voorzien voor FARI in de toekomst?

 

Het verslag van de discussie met het antwoord van de Minister is hier te vinden.