Jong geleerd is oud gedaan! Zes kindergemeenteraden boordevol ideeën

12 Mei 2022

Koekelberg

Jong geleerd is oud gedaan!  Zes kindergemeenteraden boordevol ideeën

De kindergemeenteraden leveren elk jaar tal van boeiende, originele, utopische, maar ook sociale en duurzame ideeën op. 

Elk jaar komen zes klassen uit het vierde (GBS De Kadeekes, Ursulinen) of derde (Comenius en UNESCO-school) leerjaar van de nederlandstalige koekelbergse scholen op bezoek in de gemeente. Ze krijgen een woordje uitleg over wat een gemeente allemaal doet, simuleren een huwelijksceremonie en krijgen als afsluiter van een boeiende voormiddag ook de kans om zelf eventjes gemeenteraadslid te zijn tijdens een kindergemeenteraad.

Deze kindergemeenteraad levert elk jaar tal van boeiende, originele, utopische, maar ook sociale en duurzame ideeën op. Zo was er dit jaar niet enkel de vraag naar klauteren en klimmen, maar stelden twee klassen voor om ook een speeltuin te bouwen waar kinderen met een rolstoel ook gebruik van kunnen maken en stelden ze ook filmavonden en luisterverhalen voor blinde kinderen voor. Nog anderen stelden voor om een uitleendienst voor sportmateriaal op te richten zodat mensen zonder geld ook kunnen voetballen of andere sporten kunnen beoefenen.

Ook opvallend stelden enkele klassen voor om minder auto’s te hebben rond hun schoolpoort en beloofden ze om ook hun eigen ouders te overtuigen eens met de tram of fiets te komen.

De gemeentedagen worden jaarlijks georganiseerd door Brede School Koekelberg en leveren tal van boeiende ideeën op om de werking naar onze nederlandstalige jeugd te verbeteren. Samen met Brede School, de bibliotheek Boekelberg, het gemeenschapscentrum De Platoo en de gemeentelijke diensten gaan we de komende maanden weer aan de slag met een selectie van de ideeën om de gemeente kindvriendelijker te maken.

Een aantal ideeën van dit jaar werden bijvoorbeeld al gebruikt in het ontwerp van de voorlopige inrichting van de Dapperenstraat, in het kader van het Pietonnier Brontë LAB project. Anderen worden opgenomen in de Vrijetijdskalender die we elk half jaar met de Nederlandstalige partners in de gemeente uitwerken.

Mijn coup de coeur:

De kinderen van 3BL van de UNESCO-school stelden voor om een gevoelsmasker te maken zodat kinderen makkelijker over hun gevoelens kunnen praten.


Il n’est jamais trop tôt pour bien faire! Un Conseil communal avec des enfants débordant d'idées

Chaque année, six classes de quatrième (GBS De Kadeekes, Ursuline) ou troisième (école Comenius et UNESCO) année des écoles néerlandophones de Koekelberg visitent les infrastructures de la commune. Ils reçoivent un mot d'explication sur la fonction d’une commune, simulent une cérémonie de mariage et, pour compléter cette matinée intéressante, ont également la chance d'être membres du Conseil communal lors d'un Conseil des enfants.

Chaque année, ce Conseil des enfants apporte de nombreuses idées fascinantes, originales, parfois démesurées, mais aussi sociales et durables. Cette année, par exemple, en plus des demandes habituelles pour de l'escalade et du scrambling, deux classes ont proposé de construire une aire de jeux pour les enfants à mobilité réduite, ainsi que des soirées cinéma et de contes pour les enfants aveugles. D'autres encore ont suggéré de mettre en place un service de prêt d'équipements sportifs afin que les personnes plus démunies puissent aussi pratiquer le football ou d'autres sports.

À noter également que certaines classes ont suggéré d'avoir moins de voitures aux abords de leur école et ont promis de convaincre leurs propres parents de venir en tram ou en vélo.

Les journées citoyennes sont organisées chaque année par la Brede School Koekelberg et donnent lieu à de nombreuses idées fascinantes pour améliorer le fonctionnement de la commune pour nos jeunes. En collaboration avec le service Brede School, la bibliothèque Boekelberg, le centre culturel De Platoo et les services communaux, nous travaillerons, à nouveau, dans les prochains mois, sur une sélection d'idées visant à rendre la commune plus accueillante pour les enfants.

Certaines des idées de cette année ont déjà été utilisées par exemple dans la conception d'un aménagement pour la rue des Braves et le projet “Piétonnier Brontë LAB”. D'autres idées seront incluses dans le calendrier des loisirs que nous produisons tous les six mois avec les partenaires temps libres.