Koekelberg

 

Wie zijn we?

Ook in Koekelberg is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar u te luisteren.

Wil je meedoen? Geef een seintje aan onze politiek opbouwwerker Sam Vandenberghe en je wordt per mail uitgenodigd.

Onze raadsleden

 3-Tinne-Van-der-Straeten-Koekelberg.jpg

Tinne Van der Straeten

Schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur, Openbare Werken, Mobiliteit

Marie Bijnens

Gemeenteraadslid

 

Werken aan een warme en gezonde samenleving betekent voor mij in de eerste plaats je actief inzetten voor je nabije omgeving. De afgelopen jaren ben ik de betekenis van de uitdrukking “beter goede buren dan verre vrienden” pas echt beginnen begrijpen, vanaf het moment dat we verhuisden en hartelijk onthaald werden in onze nieuwe straat in Koekelberg.

In Koekelberg hebben we helaas te maken met veel autoverkeer en een ruimtelijke ordening die daar helemaal op afgestemd is. Dit gaat ten koste van een degelijke fietsinfrastructuur en van de veiligheid van voetgangers. Het drukke verkeer is daarenboven nefast voor de gezondheid van de inwoners en in het bijzonder voor de jongsten. Ik wil deze cirkel doorbreken door te werken aan veilige en comfortabele alternatieven, en zowel de bewoners van mijn gemeente als de automobilisten die Koekelberg doorkruisen, aanzetten om voor een actieve en gezonde mobiliteit te kiezen.

Vanuit een spontane drang om mijn omgeving beter en mooier te maken, geraakte ik gebeten door burgeracties aan de schoolpoort en met ons wijkcomité. Omdat onze acties geen gehoor kregen, besloot ik om het over een andere boeg te gooien en de overstap te maken naar de lokale politiek. Op die manier wilde ik mijn strijd voor een gezonder mobiliteitsmodel verderzetten van binnenuit, aan de bron van de beleidskeuzes. Ik hoop nu mijn schouders mee te kunnen zetten onder een nieuw project in Koekelberg dat inzet op leefbare wijken, waar mensen elkaar kunnen tegenkomen, leren kennen en samenwerken aan een gezonde samenleving.