Koekelberg

 

Wie zijn we?

Ook in Koekelberg is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar jou te luisteren.

Qui sommes-nous?

Groen est également actif à Koekelberg. Nous le faisons au conseil municipal avec nos collègues d’Ecolo avec qui nous formons une fraction et nous le faisons dans la rue en entrant en action et en étant à votre écoute.

  • Toutes les informations à propos de notre bureau local ainsi que les dernières nouvelles sont disponible: https://koekelberg.ecolo.be


Onze schepen

 Marie Bijnens-Koekelberg.jpg

Marie Bijnens 

Schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur, Openbare Werken, Mobiliteit

Werken aan een warme en gezonde samenleving betekent voor mij in de eerste plaats je actief inzetten voor je nabije omgeving. De afgelopen jaren ben ik de betekenis van de uitdrukking “beter goede buren dan verre vrienden” pas echt beginnen begrijpen, vanaf het moment dat we verhuisden en hartelijk onthaald werden in onze nieuwe straat in Koekelberg.

In Koekelberg hebben we helaas te maken met veel autoverkeer en een ruimtelijke ordening die daar helemaal op afgestemd is. Dit gaat ten koste van een degelijke fietsinfrastructuur en van de veiligheid van voetgangers. Het drukke verkeer is daarenboven nefast voor de gezondheid van de inwoners en in het bijzonder voor de jongsten. Ik wil deze cirkel doorbreken door te werken aan veilige en comfortabele alternatieven, en zowel de bewoners van mijn gemeente als de automobilisten die Koekelberg doorkruisen, aanzetten om voor een actieve en gezonde mobiliteit te kiezen.

Vanuit een spontane drang om mijn omgeving beter en mooier te maken, geraakte ik gebeten door burgeracties aan de schoolpoort en met ons wijkcomité. Omdat onze acties geen gehoor kregen, besloot ik om het over een andere boeg te gooien en de overstap te maken naar de lokale politiek. Op die manier wilde ik mijn strijd voor een gezonder mobiliteitsmodel verderzetten van binnenuit, aan de bron van de beleidskeuzes. Ik hoop nu mijn schouders mee te kunnen zetten onder een nieuw project in Koekelberg dat inzet op leefbare wijken, waar mensen elkaar kunnen tegenkomen, leren kennen en samenwerken aan een gezonde samenleving.


Onze raadsleden

2-Wouter-Hessels-Koekelberg.jpg

Wouter Hessels 

Gemeenteraadslid

 

Zoals ik hou van vele, diverse mensen, hou ik ook zielsveel van vele en diverse kunsten (van beeldende kunsten, literatuur, mode tot podiumkunsten, film en muziek). Ik doceer 'filmgeschiedenis' en 'media & maatschappij' aan de film- en theaterschool RITCS in Brussel. Elke dag fiets ik vrolijk en vals zingend vanuit Koekelberg door Molenbeek naar hartje Brussel. Ik ervaar dagelijks hoe groot de nood is aan een alternatieve mobiliteit die voorrang biedt aan voetgangers en fietsers. Verkeersveiligheid ligt me daarom na aan het hart.

Ik vind het zalig om op te treden als podiumdichter met eigen werk in verschillende talen, in het Nederlands, mais aussi en français, in English e con amore in italiano. Als melomaan en kunstenaar krijgt het lokale cultuurbeleid mijn bijzondere aandacht. Het cultuurbeleid mag intercultureler en intergenerationeel worden. Koekelberg beschikt over een aantal troeven om de cultuur- en kunstbeleving breder en dieper te maken. De kiosk in het park, bar eliza, de nieuwe zalen van De Platoo, het Plazey festival,…. Bijzondere plekken, mooie initiatieven en participatieve projecten die ik van ganser harte koester en stimuleer.    

Mijn engagement voor Groen dateert van 2000. Ik realiseerde toen reportages voor de Groene Omroep. Bijna tien jaar woon ik nu in Koekelberg. Ik loop en flaneer graag in het Elisabethpark. Ik ben ervan overtuigd dat Koekelberg in de toekomst groener, gastvrijer, verkeersveiliger en creatiever zal worden.


3-Tinne-Van-der-Straeten-Koekelberg.jpg

Tinne Van der Straeten 

Gemeenteraadslid